Huyện Đông Sơn
HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Tổng quan

  Bộ máy hành chính

   Tin tức - Sự kiện

    Du lịch - Di tích lịch sử

     Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

      Văn bản pháp quy

       Sản phẩm OCOP

       Chả Quế Tám Thu

       Nhà cung cấp: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thu
       Địa chỉ: Xã Đông Quang Huyện Đông Sơn Thanh Hóa
       Điện thoại:
       Email:
       Website:
       Người đại diện:
       Quy mô: Doanh nghiệp vừa
       Giấy phép:
       Trạng thái: Đang còn hàng
       Đơn vị tính: 1Kg
       Giá: 120.000
       Other products
       Giò Dũng Huyền
       Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thu