Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
231
Hôm qua:
796
Tuần này:
6464
Tháng này:
20077
Tất cả:
1443534

Thủ tục hành chính

Phê duyệt Nội quy chợ của các chợ loại 2 và 3.
 Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết);
 + Mùa hè: Buổi sáng từ 7h đến 11h 30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h
 + Mùa đông: Buổi sáng từ 7h30 đến 12h, buổi chiều từ 13h đến 16h30
c. Trình tự tiếp nhận:
      Khi nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ, đối chiếu hồ sơ gốc đối với các bản sao:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và giấy hẹn cho người nộp;
 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Công thương.
- Phòng Công thương căn cứ vào các quy định nhà nước xem xét chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế.
- Trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt nội quy hoạt động về chợ.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết);
c. Trình tự trả:
+ Chủ sở hữu (hoặc Đại diện chủ sở hữu) trình giấy hẹn;
+ Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao Quyết định phê duyệt nội quy hoạt động chợ cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Tờ trình xin phê duyệt Nội quy hoạt động về chợ của đơn vị: 01 bản, không mẫu;
- Bản nội quy về chợ do đơn vị lập: 01 bản, không mẫu;
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trừ các ngày lễ, tết).
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Lệ phí
 
Tên mẫu đơn tờ khai
 
Yêu cầu thực hiện
 
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
- Thông tư số 06/2003/TT-BTM ngày 15/8/2003 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban quản lý chợ;
- Quyết định số 2277/2004/QĐ-UB ngày 19/7/2004 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành nội quy mẫu về chợ.