HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiếtXem trước
9212/QĐ-UBND23/11/2021Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Đông Sơn
191/KH-UBND15/10/2021Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Đông Sơn năm 2022
1442/UBND-VHTT05/08/2021V/v triển khai tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1376/UBND-VHTT29/7/2021V/v đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR
76/BC-UBND04/5/2021Kết quả việc tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu
31/KH-UBND26/02/2021Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
98/QĐ-UBND15/01/2021Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021
261/BC-UBND23/11/2020Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT huyện Đông Sơn năm 2020
2012/KH-UBND11/9/2020Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Đông Sơn giai đoạn 2021 – 2025
2011/KH-UBND11/9/2020Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Đông Sơn năm 2021
2147/QĐ-UBND14/08/2020V/v Ban hành quy chế sử dụng, khai thác và quản lý chương trình phần mềm “ Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” tại Uỷ ban nhân dân huyện Đông Sơn
171/KH-UBND04/02/2020Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
5148/QĐ-UBND25/12/2019Phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020
283/BC-UBND28/11/2019Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Đông Sơn năm 2019
2300/KH-UBND22/11/2019Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Đông Sơn năm 2020
1961/UBND-VHTT11/10/2019V/v Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng phần mềm 1 cửa điên tử trên cổng dịch vụ công của huyện
1412/UBND-VHTT06/8/2019Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
783/UBND-NV14/5/2019V/v lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Đông Sơn
99/KH-UBND16/04/2019Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mâm non, tiểu học , trung học cơ sở công lập thuôc tỉnh thanh hoa
3032/QĐ-UBND15/11/2018Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Thịnh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
1237/QĐ-UBND30/5/2018Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân
1656/KH-UBND31/10/2017Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước huyện Đông Sơn năm 2017 Kế hoạch thực hiện năm 2018
1535/QĐ -UBND20/9/2016V/v Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện
942/QĐ-UBND01/06/2016V/v cho phép ông Nguyễn Trọng Hào xã Đông Văn chuyển mục đích đất vườn ao sang mục đích đất ở vườn nông thôn
660/UBND-TCKH01/06/2016V/v thực hiện của KTNN về kiểm toán NSĐP năm 2014 và các năm trước còn lại chưa thực hiện
184/UBND- BC01/06/2016kết quả giải quyết đơn của Bà Lê Thị Thơm xóm 7 xã Đông Thanh huyện Đông Sơn.
183/UBND-BC01/06/2016Kết quả giải quyết đơn của ông Phạm Thành Tùy thôn phú Yên xã Đông Nam
668/UBND-NN30/5/2016V/v báo cáo kết quả rà soát chuyển đổi tổ chức lại hoạt động,tổ chức lại hoạt động HTX NN theo luật HTX năm 2012
651/UBND-QLDA27/05/2016V/v cấp kinh phí giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, cải tạo QL 47
622/UBND - TCKH27/05/2016Về việc xác nhận số lao động và quỹ tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của các cơ sở giáo dục năm 2014