HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Danh sách UV BCH Đảng bộ huyện Đông Sơn khóa XXV

Đăng lúc: 19/08/2020 (GMT+7)
100%

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Lê Trọng Thụ

 Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

2

Lê Thanh Hải

 Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

3

Lê Viết Chí

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

4

Nguyễn Hồng Quang

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

5

Phạm Thị Nhung

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

6

Nguyễn Trường Sinh

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7

Lê Ngọc Khánh

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

8

Lê Thị Phương

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

9

Nguyễn Như Thủy

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

10

Lê Hồng Quang

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

11

Lê Thế Sơn

 Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

12

Mai Xuân Thế

 Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

13

Lê Chí Thanh

 Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

14

Nguyễn Thị Hoài

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện

15

Nguyễn Thị Hồng

 Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra Nhà nước huyện

16

Lê Thị Vui

 Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

17

Lê Văn Tuấn

 Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

18

Nguyễn Thị Thu Huyền

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ  huyện

19

Phạm Văn Dũng

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện

20

Lã Đức Thọ

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

21

Nguyễn Hữu Sáng

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện

22

Trịnh Minh Long

 Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

23

Phạm Đình Điện

 Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - TBXH huyện

24

Trần Thị Chuyên

 Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn

25

Bùi Thị Loan

 Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

26

Nguyễn Hồng Sinh

 Huyện ủy viên,  Viện trưởng VKSND huyện

27

Khương Huy Thái

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Rừng Thông

28

Doãn Thị Thanh

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thịnh

29

Lê Khắc Hiệp

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Ninh

30

Nguyễn Văn Hoàng

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Khê

31

Lê Văn Chính

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thanh

32

Nguyễn Văn Vinh

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Văn

33

Lê Văn Hùng

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Nam

34

Nguyễn Văn Lưu

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện