Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
87
Hôm qua:
1596
Tuần này:
2360
Tháng này:
39134
Tất cả:
878446

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG HUYỆN

 

 

STT

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

mail, nhà riêng

Di động

 

CƠ QUAN HUYỆN UỶ

1

Nguyễn Quang Hải

Bí thư Huyện uỷ

3820 162

 

0906077768

2

Lê Thanh Hải

P BTTT Huyện uỷ

3820 138

 

0912 604 224

3

Hoàng Thanh Long

Chánh Văn phòng

3820 154

 

0983 489 799

4

Trần Thế Phương

P.Văn phòng

2480 122

 

0169 333 1957

5

Trần Thị Oanh

P.Văn phòng

3820 131

 

0912 276 235

6

Lê Văn Tuấn

Cơ yếu, QTM

3690 638

 

0904 634 868

7

Trần Thị Thanh Hoà

Tổng hợp

3820 121

 

0904 332 898

8

Lê Thị Thoa

Kế toán

2223 554

 

0988 505 917

9

Lê Văn Tú

Lái xe

 

 

0936 490 168

10

Khương Huy Đức

Lái xe

 

 

0912 506 467

11

Trinh Vân Long

Tạp vụ

 

 

0973931586

12

Thiều Thị Hương

Văn thư

 

 

0948103258

13

Hoàng Bảo Chung

Bảo vệ

3820150

 

0904808675

14

Lê Văn Tuyến

 

 

0913846545

15

Nguyễn Hồng Quang

Trưởng B Tổ chức

3820 001

 

0912987912

16

Lê Thị Phương

PTB Tổ chức

3690 694

 

0989 535 606

17

Trịnh Thị Loan

PTB Tổ chức

 

 

01223385999

18

Lê Thị Dung

CVB tổ chức

 

 

0989 786 520

 

Nguyễn Thị Hà

CV Ban Tổ chức

 

 

0977843609

19

Nguyễn Trường Sinh

Trưởng B.T. giáo

3820 129

 

0983843643

20

Nguyễn Thị Ly

PTB T. giáo

 

 

 

21

 

Phó Ban Tuyên giáo

 

 

 

22

Phạm Thị Thủy

CV BTG

 

 

0912692789

23

Nguyễn Đức Cường

CVBTG

 

 

0988318499

24

Nguyễn Đăng Bích

Chủ nhiệm  UBKT

3820 002

 

0982 711 545

 

Lê Ngọc Khánh

PCN UBKTHU

 

 

0912250733

25

Phạm Văn Công

PCN UBKT

3985 939

 

0912 384 480

26

Lê Thị Hiểu

UV UBKT

 

 

0982962027

27

Phạm Thị Nhung

Trưởng BDV

3690061

 

0915579947

28

Nguyễn Văn Thắng

PTB D. vận

2223 539

 

0915951334

29

Phan Thị Huệ

PTB D. vận

 

 

0912 187 246

30

Mai Thị Huyền

CV BD vận

 

 

0988 854 522

LÃNH ĐẠO MTTQ - ĐOÀN THỂ

1

Dương Đình Hội

Chủ tịch H. CCB

3690 005

 

0936 141 139

2

Doãn Đức Hà

PCT H. CCB

‘’

 

0972 675 778

3

Nguyễn Văn Tiến

PCT H .CCB

‘’

 

0983 318 097

4

Đặng Xuân Thuỷ

CT. MTTQ

3820 020

 

0912.910  955

5

Lê Thị Thủy

PCT UBMTTQ

        ‘’

 

0984339435

 

Đào Minh Loát

MTTQ huyện

 

 

0936571285

 

Trần Thị Oanh

MTTQ

 

 

01683360443

 

Lê Mậu Hoàn

MTTQ

 

 

0916388449

6

Phạm Trọng Thanh

Chủ tịch HND

3820 096

 

0989 803 111

7

Bùi Thị Loan

PCT.Hội ND

 

 

0987 429 046

8

Lê Thị Vui

CT Hội Phụ nữ

 

 

0913886468

9

Doãn Thị Thanh

PCT H. Phụ nữ

 

 

0168 326 4319

10

Lê Văn Tuấn

PBT Huyện đoàn

 

 

0974 130 865

11

Lê Bá Đính

Chủ tịch LĐLĐ

 

 

0979740494

12

Hoàng Thị Huyền

PCT LĐLĐ

 

 

0902 185 666

 

Trịnh Duy Dũng

GĐ TT BDCT huyện

 

 

0972805225

 

Phạm Thị Lệ

PGĐTTBDCT huyện

 

 

0915647222

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - UBND

1

Trần Anh Chung

PCT. UBND

3820 161

 

0903 400 235

2

Lê Văn Thành

PCT. UBND

3820 164

 

0946 693 567

3

Nguyễn Đình Thông

PCT. UBND

3820 114

 

0912 383 829

4

Phạm Văn Bá

CVP UBND

3820 147

 

01687710171

5

Nguyễn Thị Nhung

PCVP UBND

 

 

0169 715 5076

6

Lê Đình Bình

PCT HĐND

 

 

0982723826

7

 

TT HĐND

 

 

 

8

Lê Thị Hữu

PTPTC-KH

 

 

 

9

Nguyễn Thị Hồng

TP. Nội vụ

3 820 022

 

0982578024

10

Nguyễn Anh Trường

PTP Nội vụ

 

 

0912 133 179

11

Nguyễn T.T Huyền

Tr.Ph LĐ TB-XH

3985 864

 

01675129980

12

 

PTPLĐ TBXH

 

 

0906 232 972

13

Chu Quang Phúc

Tr.Phòng GD- ĐT

3820 184           

 

0169 774 4101

14

 Lê Thị Huệ

PTP GD -ĐT

 

 

0985 049 969

15

Phạm Đình Đi

PTP GD-ĐT

 

 

 

16

Lê Xuân Vàng

Tr.Ph NN-PTNT

3820 175

 

0988 505 992

17

Thiều Thị Dung

PTP Nông nghiệp

 

 

0912 910 959

18

Trần Thị Thuỷ

Tr.Phòng TKê

3820 030

 

0988 564 123

19

Lê Trọng Thành

Chánh T.Tra

3820 239

 

0979 239 181

20

Lê Đình Khang

Phó Chánh T.Tra

 

 

0982 263 656

21

Lê Xuân Tương

Tr.Phòng  Y Tế

3690 542

 

0984 025 449

22

Thiều Thị Kim

T phòng Tư pháp

3820 447

 

0168 783 8454

23

Lý Quang Bình

CNUBDS-GĐTE

 

 

0988500509

24

Khương Huy Thái

Tr.P. C.Thương

3820 221

 

0989 059 139

25

Đỗ Xuân Nẫm

Tr.Phòng TN-MT

3820 021

 

0912 374 936

26

Lê Anh Phấn

PTPhòng TN-MT

3690 583

 

0986 723 829

27

Phan Thị Năm

Tr. Đài truyền Thanh

3820 183

 

0913 349 151

28

Nguyễn Minh Thuyết

PTPhòng VHTT

 

 

0978422134

29

Lê Thế Sơn

TPTC

 

 

0983317707

30

Lê Huy Hòa

Văn phòng UBND

 

 

0984800382

 

 

KHỐI CƠ QUAN TRỰC THUỘC HUYỆN

 

1

Nguyễn Hoàng Gia

Tram khuyến nông

 

 

0912 447 353

2

Nguyễn Văn Tú

 Tr. Trạm BVTV

3820 023

 

 

3

Hoàng Thị Hằng

 Tr. trạm Thú y

3820 190

 

0912 240 446

5

Lê Mịnh Hạnh

T. Công an huyện

3690 380

 

 

6

 

P T. Chuyện

 

 

 

7

 

PT. Công an huyện

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đại

PT. Công an huyện

 

 

0986305161

9

Nguyễn Như Thủy

CHT.  BCHQS

3820 139

 

0986796219

10

Hoàng Đình Tùng

PCHT BCHQS

3690494

 

0984984586

11

Trần Bùi Hoan

PCHT BCHQS

 

 

0904239060

 

Hoàng Văn Huy

 

3690496

 

0915468282

12

Lê Phú Thủy

CTV- BCHQS

 

 

0986 215 567

13

Lê Đức Cường

PCHT BCHQS

3690 494

 

0915 392 717

14

Trần Văn Khiết

GĐ TT YTDP

3988807

 

0904512567

15

Lê Văn Lâm

GĐ. BVĐK

3820 265

 

0912 238 027

16

Lê Đình Tôn

PGĐ. BVĐK

3820 130

 

0983 405 469

 

Nguyễn Thị Hương

BVĐK

 

 

01694912881

17

Nguyễn Văn Trung

CCT. CC Thuế

3690 329

 

0988 500 519

 

Nguyễn Xuân Phan

PBT-P chi cục trưởng

694.758

 

0912162936

 

Nguyễn Đức Trường

CVU- P.chi cục trưởng

 

 

0903498469

18

Lê Ngọc Anh

GĐ. NHNN

3820 135

 

0912 383 987

19

Lê Thị Bé

PGĐ NHNN

3690 173

 

0916 841 909

20

Trịnh Ngọc Hùng

PGĐ NHNN

3690 238

 

0934 475 456

21

Hoàng Văn Lộc

GĐ.NHCSXH

3820 300

 

0912 240 328

23

Trần T. Lan Hương

GĐ. KBNN

3820 237

 

0912266667

 

Lê Thế Đức

PGĐ KBNN

3690417

 

0912023056

25

Lê Thanh Hà

GĐ.Bưu Điện

3820 152

 

 

26

Nguyễn Hữu Hùng

GĐ Viễn thông

3820 818

 

0913390199

27

Nguyễn Quốc Khánh

PGĐ Viễn thông

3820 345

 

0912 812 699

28

Nguyễn Văn Quyền

GĐ .CN Điện

2213 401

 

0372 200 250

29

Ngô Thị Nga

GĐ.CTT Nông

3820 889

 

0982 940 862

30

Ngô Văn Ngọc

PGĐ.CTT Nông

3820 371

 

0934 505 258

 

Trương Tuấn Anh

P. Bí thư Đảng ủy

 

 

0904878389

31

Vũ Duy Thiên

V.Trưởng VKS

3985 824

 

0918 059 679

32

Nguyễn Đình Sỹ

PVT. VKS

3820 359

 

0902113936

 

Nguyễn Văn Quang

Cấp ủy viên VKS

 

 

0949348595

34

Lê Văn Căn

Chánh án toà án

3820 123

 

0915 393 737

35

Nguyễn Xuân Huy

Phó Chánh án

3960 362

 

0913 311 579

36

Lê Văn Tới

T. Thi hành án

3690 124

 

0912 384 381

 

Lê Huy Việt

PBT-P chi cục

 

 

0915468653

37

Lê Thị Phú

GĐ BHXH

3985 344

 

0914 800 108

 

Nguyễn Đăng Toàn

PBT BHXH

2223445

 

0913019971

38

Nguyễn Đình Quý

PGĐ BHXH

2223 445

 

0919669568

39

Trịnh Thị Nhung

Cửa hàng dược

3985 779

 

0169 329 2028

40

Phạm Văn Công

PBT Ánh dương

3820 118

 

0915244879

 

Nguyễn Ngọc Diệp

Bí thư Ánh Dương

3820 118

 

0913899111

41

Lương Hữu Hồng

HT. T ĐSơn .I

3988 650

 

0914 314 562

42

Nguyễn Tài Khôi

PHT. T ĐSơn .I

 

 

0948109091

 

Nguyễn Thị Phương

 

 

 

0948297968

43

Nguyễn T.Thu Thủy

HT. T ĐSơn .II

3693 228

 

01242406020

44

Phạm Văn Thắng

PHT. T ĐSơn .II

      ''

 

0912 703 288

45

Trần Thị Thuỷ

PHT. T ĐSơn .II

      ''

 

0949 013 877

46

Nguyễn Thế Anh

HT Ng Mộng Tuân

 

 

0912987878

47

Lương Bá Tính

PHT Ng.Mộng Tuân

 

 

0915469989

 

Lê Anh Sơn

PHT Ng.Mộng Tuân

 

 

0984311770

48

Bùi Thị Cúc

PGĐTTGD T. X

2242 628

 

0915 125 119

49

Lê Thị Hải

H.Trưởng N.Chích

3690 394

 

0986 651 279

 

Nguyễn Hữu Giang

HP.Trưởng N.Chích

 

 

0977465584

51

Lê Bá Ứng

GĐ TT D.nghề

3691 122

 

0983 347 757

52

Nguyễn Hữu Hoá

PGĐ TT D N

2213 686

 

0904 763 567

 

Lê văn Kim

PBT TTYTế

 

 

0949003609

 

Bùi Thị Cúc

BTCB TTGDTX

3 988484

 

0915125119

 

Lê Thị P. Lan

PBTCB TTGDTX

 

 

0942979959

 

KHỐI XÃ - THỊ TRẤN

ĐÔNG HOÀNG

1

Lê Văn Cung

Bí Thư Đảng ủy

3569 944

 

0985362359

2

Lê Như Tuân

Chủ tịch UBND

3569 259

 

0977983845

3

Vũ Xuân Trọng

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

0978 160 480

      ĐÔNG NINH

1

Lê Văn Chiến

Bí Thư Đảng ủy

8782 605

 

0984 539 302

2

Lê Văn Chung

Chủ tịch UBND

8742 604

 

0976 055 948

3

Nguyễn Duy Hợp

PBT.TT Đảng uỷ

8782 919

 

0977 983 845

ĐÔNG MINH

1

Lê Trong Ái

Bí Thư Đảng ủy

3980 281

 

 

2

Lê Đình Năng

Chủ tịch UBND

 

 

0978 422 565

3

Thiều Viết Đạo

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

01288573479

ĐÔNG KHÊ

1

Lê Chí Thanh

Bí Thư Đảng ủy

3980 574

 

0914342472

2

Lê Khắc Hiệp

Chủ tịch UBND

 

 

0949 336 504

3

 

 

 

 

 

4

Lê Thị Huệ

VPĐU

 

 

0948109 009

ĐÔNG ANH

1

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Chính

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

0912 602 990

2

Lê Văn Hòa

Chủ tịch UBND

3988 002

 

0917245268

3

Nguyễn Duy Năm

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

0972 824 996

      ĐÔNG THANH

1

Trịnh Minh Long

Bí thư Đảng ủy

 

 

0912 830 456

 

Lê Anh Trường

PBT- CT UBND

 

 

0978821176

 

Trần Văn Lợi

PCT HĐND

 

 

0168 639 4280

2

Hà Văn Phúc

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

0984431405

3

Phạm Thị Hiền

VPĐU

 

 

01657147278

ĐÔNG TIẾN

1

Phạm Văn Chấp

Bí Thư Đảng ủy

2462 716

 

0904 195 016

2

Nguyễn Hữu Sáng

Chủ tịch UBND

 

 

0986633363

3

Phạm Bá Dũng

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

0167 526 4130

      TT RỪNG THÔNG

1

Lê Viết Chí

BTĐU-CT UBND

3690 171

 

0945 845 898

2

Thiều Tất Cảnh

PBT.TT Đảng ủy

 

 

0906 047 898

3

Nguyễn Xuân Thanh

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

0967971568

4

Phạm Ngọc Bình

PCT

 

 

0984437538

5

Nguyễn Thị Hằng

CTMT

 

 

0915609228

6

Doãn Thanh Thuỷ

VPĐU

 

 

0972 526 378

ĐÔNG VĂN

1

Phan Trường Lâm

Bí Thư Đảng ủy

3693 211

 

0986 194 955

2

Lê Đình Thọ

Chủ tịch UBND

3693 214

 

0912 130 048

3

Phạm Đình Điện

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

01223380888

4

Hạ Thị Hiền

VPĐU

 

 

0915388689

ĐÔNG HÒA

 

Lê Huy Du

 

 

 

0989846278

2

Nguyễn Văn  Lư

Chủ tịch UBND

8783 803

 

0966 604 583

3

Nguyễn Bá Long

PBT.TT Đảng uỷ

8783 783

 

0983437247

ĐÔNG YÊN

1

Nguyễn Văn Hoàng

BTĐU

 

 

0936015544

2

Nguyễn Đình Hoàng

PBT TT

 

 

01205304100

3

Nguyễn Đình Giới

PBT.CT UBND

878 4443

 

0949007156

 

Lê Văn Hùng

VPĐU

 

 

0914522536

ĐÔNG THỊNH

1

Phạm văn Dũng

Bí Thư Đảng ủy

 

 

0989068292

2

Trần Ngọc Hải

Chủ tịch UBND

8785 816

 

0978084149

3

Doãn Đình  Sỹ

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

0974 866 959

 

Doãn Quốc Thắng

CT MTTQ

 

 

0983691812

 

Lê Thị Hiền

VPĐU

 

 

0976938774

ĐÔNG QUANG

1

Mai Hương Sơn

BTĐU

 

 

0915 469 678

2

Lê Doãn Kính

PBT-CT UBND

 

 

0945387788

3

Lê Tài Thắng

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

0914535253

 

Nguyễn Văn Chiến

PCN UBKT - VP

 

 

0915139383

ĐÔNG PHÚ

1

Lê Văn Hùng

BT Đảng ủy

 

 

0165 888 8994

2

Lê Văn Nghĩa

PBT.TT Đảng uỷ

3693582

 

01673148969

3

Trịnh Văn Thái

PBT CT MTTQ

 

 

0915973757

ĐÔNG NAM

1

Mai Xuân Thế

Bí Thư Đảng ủy

3987 864

 

0983256267

2

Nguyễn Văn Hân

Chủ tịch UBND

 

 

0915 517 570

3

Nguyễn Văn Vinh

PBT.TT Đảng uỷ

 

 

0986 796 256

                     

 

TỔ CHỨC HỘI ĐẶC THÙ

1-       HỘI KHUYẾN HỌC

 

1

Lê Bá Thành

Chủ tịch

 

01257552033

2

Lê Xuân Tá

Phó chủ tịch

 

01688538608

Hội người cao tuổi

1

Lê Huy Vọng

Chủ tịch

 

01679110014

2

Lê Ngọc Châu

Phó chủ tịch

 

0912604118

Hội Thanh Niêm Xung Phong

1

Nguyễn Mậu Nam

Chủ tịch

 

01688675549

2

Lê Duy Thành

Phó chủ tịch

 

0974809874

3

Lê Thị Nga

Phó chủ tịch

 

01252075291

Hội Người tàn tật- trẻ mô côi

1

Lê Lương Tân

Chủ tịch

 

0914199428

2

Đào Minh Phú

Phó chủ tịch

 

0949336243

Hội nạn nhân chất độc da cam

1

Nguyễn Bá Nhiệm

Chủ tịch

 

0918341318

2

Dương Đình Hẹn

Phó chủ tịch

 

0948302595

Hội cựu giáo chức

1

Lê Thị Xôn

Chủ tịch

 

0987423127

2

Đỗ Thị Huê

Phó chủ tịch

 

01694872644

Hội làm vườn trang trại

1

Dương Văn Tuấn

Chủ tịch

 

0912030714

2

Lê Văn Cường

Phó chủ tịch

 

0912139577

Hộ chữ thập đỏ

1

Nguyễn Đình Thông

Chủ tịch

 

0912383829

2

Nguyễn Thị Dung

Phó chủ tịch

 

0912498258

CLB hưu trí

1

Lê Huy Vọng

Chủ tịch

 

01679110014

2

Nguyễn Thị Dung

Phó chủ tịch

 

0912498258