Truy cập

Hôm nay:
233
Hôm qua:
2081
Tuần này:
9996
Tháng này:
9996
Tất cả:
2520013
 
TT
 
 
Họ và tên
 
Chức vụ
Số máy điện thoại
 
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Lê Trọng Thụ
Chủ tịch UBND huyện
3820 161
 
 
2
Lê Văn Thành
PCT. UBND huyện
3820 164
3690 615
0946 693 567
3
 
PCT. UBND huyện
3820 114
 
 
4
 
PCT HĐND huyện
 
 
 
5
Nguyễn Thị Hoài
PCT HĐND huyện
 
 
0983 957 068
6
Lê Chí Thanh
Chánh VP UBND
3820 147
 
0943241212
7
Trần Ngọc Hải
Phó CVP UBND
 
 
0978084149
8
Lê Thị Tuyết Nhung
Phó CVP UBND
 
3854 309
0169 715 5076
9
Nguyễn Thị Hồng
TP. Nội vụ
3 820 022
 
0982 578 024
10
Nguyễn Anh Trường
PTP Nội vụ
 
 
0912 133 179
11
 Đào Minh Cường
PTP Nội vụ
 
 
0982 957 724
12
 Nguyễn Thị Thu  Huyền
TP. LĐ TB-XH
3985 864
 
0167 512 9980
13
Lê Thị Hà
Phó phòng LĐTBXH
 
3604 315
0988 913 591
14
Chu Quang Phúc
TP. Giáo dục và ĐT
3820 184
3941 707
0169 774 4101
15
Lê Thị Huệ
PTP.Giáo dục và ĐT
 
 
0985 049 969
16
Phạm Đình Điện
PTP.Giáo dục và ĐT
 
 
0946 524 775
17
Lê Xuân Vàng
TP. Nông nghiệp
3820 175
3820 641
0988 505 992
18
Thiều Thị Dung
PTP. Nông nghiệp
 
 
0912 910 959
19
Lê Văn Hùng
PTP. Nông nghiệp
 
 
0988 564 234
20
Đỗ Xuân Nẫm
Chánh Thanh Tra
3820 239
3690 080

21
Lê Đình Khang
Phó Chánh Thanh Tra
 
3693 220
0982 263 656
22
Vũ Viết Thủy
TP. Y Tế
3690 542
3690 219
0912 812 974
23
Thiều Thị Kim
TP. Tư pháp
3820 447
 
0168 783 8454
24
Khương Huy Thái
TP. Kinh tế - Hạ tầng
3820 221
 
0989 059 139
25
Hoàng Văn Định
PTP. Kinh tế - Hạ tầng
 
 
0913 293 623
26
Lê Trọng Thành
TP. Tài nguyên và MT
3820 021
3829 356

0979 239 181
27
Thiều Sỹ Phấn
PTP.TN và MT
3690 583
 
0986 723 829
28
Nguyễn Thị Hằng
PTP.TN và MT
 
 
0982 033 989
29
 
Tr Đài truyền thanh
3820 183
3690 572
0913 349 151
30
Lê Văn Hữu
Phó Đài truyền thanh
 
 
0984 865 423
31
 
PTP. Văn hóa - TT
 
3853 585
0978 422 134
32
Lê Thế Sơn
TP. Tài chính - KH
 
 
0967 267 979
33
Lê Thị Hiểu
PTP. Tài chính -KH
 
 
0982 962 027
34
Lương Thị Hiền
Văn thư
3820 132
 
0124 8262 505
35
 
Trưởng Công an huyện
 
 
 
36
Nguyễn Như Thủy
Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện
 
 
 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?