HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Tuyên truyền phổ biến Pháp luật

Đông Sơn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Đông Sơn đã triển khai hưởng ứng, thực hiện ngày pháp luật với nhiều hoạt động, mang lại ...
Xem thêm

Sáng ngày 08/07/2019, Hội Luật gia huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng ngày 08/07/2019, Hội Luật gia huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.
Xem thêm