HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Tấm gương đạo đức HCM

Ngân hàng NN&PTNT huyện Đông Sơn học tập và làm theo tấm gương đạo đức chủ tịch hồ chí minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Sơn được thành lập ngày 26 tháng 03 năm 1988. Hiện nay, có 25 cán bộ, nhân viên, trong đó 14 đồng chí đảng viên chính thức, 02 đồng chí đảng viên ...
Xem thêm

Người cán bộ đài truyền thanh hết mình vì nhiệm vụ

Mở đầu câu chuyện với tôi, ông Lê Bá Vận, người các bộ đài truyền thanh xã Đông Thịnh nói: “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, là tinh hoa ...
Xem thêm