HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Bộ máy hành chính

Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII

Sáng ngày 9/7/2015, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa XVIII khai mạc kỳ họp thứ 17. Theo chương trình, Kỳ họp sẽ nghe các báo cáo, thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, bầu bổ sung ủy viên Ủy ...
Xem thêm