Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
25
Hôm qua:
1085
Tuần này:
1737
Tháng này:
14495
Tất cả:
1410300

Thủ tục hành chính

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực

Đất đai

Tên thủ tục hành chính:

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

c. Trình tự:

     Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu:

 - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả.

 - Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, kiểm tra hồ sơ đề nghị được đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu:

+ Đủ điều kiện chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Không đủ điều kiện trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố để trả cho người nộp hồ sơ.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trình UBND huyện, thị xã, thành phố cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dung đất.

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

c. Trình tự trả kết quả:

 -  Người nộp hồ sơ nộp lại Phiếu hẹn.

 -  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố: vào sổ theo dõi; trả Giấy chứng nhận QSD đất đã được đính chính cho người nộp hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (01 bản chính, không mẫu).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản gốc)

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.                            

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 -  Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội khóa 11;

 -   Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

 -  Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
File đính kèm:T-THA-100877-TT.doc(54784kb)