Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
211
Hôm qua:
796
Tuần này:
6444
Tháng này:
20057
Tất cả:
1443514

Thủ tục hành chính

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với những hộ đã cấp giấy chứng nhận QSD đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở

Lĩnh vực

Đất đai

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với những hộ đã cấp giấy chứng nhận QSD đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

c. Trình tự tiếp nhận:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu:

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả.

- Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu:

+ Đủ điều kiện, thực hiện xoá (bằng mực đỏ) nội dung ghi nợ quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và ghi nội dung hoàn thành nghĩa vụ tài chính trên trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người nộp hồ sơ.

+ Không đủ điều kiện thông báo lý do bằng văn bản, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả lời cho người nộp hồ sơ.

Bước 4. Trả kết quả:

a Địa điểm trả:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

c. Trình tự trả:

- Người nộp hồ sơ nộp lại phiếu hẹn;

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: thu phí; trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nộp hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Biên lai nộp tiền đối với nghĩa vụ tài chính đã ghi nợ (01 bản phô tô có công chứng)

- Giấy chứng nhận QSD đất (01 bản chính)

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính: 10.000đ/lần.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội khóa 11;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 c ủa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh Thanh Hoá, Khoá XV, Kỳ họp thứ 8 về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh;

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh.

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không

  
File đính kèm:T-THA-101001-TT.doc(46592kb)