Truy cập

Hôm nay:
1508
Hôm qua:
2744
Tuần này:
7344
Tháng này:
32699
Tất cả:
1570170

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 6

Ngày 09/07/2019 23:59:48

Ngày 26/6 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Hải- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp cho ý kiến vào báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác, cùng dự hội nghị còn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 18,4% chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 1.171 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt 93% dự toán tỉnh giao và bằng 44% dự toán huyện giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên việc cụ thể hóa chỉ thị của TW, tỉnh và huyện ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy đã phân tích làm rõ một số kết quả nổi bật và một số yếu kém trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng chí nhấn mạnh từng cán bộ đảng viên nhất là cán bộ quản lý cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm bắt tình hình xử lý nghiêm những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm.

Trước mắt tập trung chuyển đổi cây trồng tăng giá trị sản xuất để đạt mục tiêu đề ra. Huy động mọi lực lượng phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi, chống hạn. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế HĐND đã ban hành, phát động nhân dân xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các ngõ xóm. Chuẩn bị tốt cho năm học mới đặc biệt lưu ý đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo các trường. Rà soát và tăng cường quản lý các thiết chế văn hóa. Cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền. Mặt trận tỏ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dụng mô hình kiểu mẫu. Triển khai kế hoạch kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuẩn bị tốt cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Đông Sơn- Thăng Bình và 90 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.

Cao Hiền

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 6

Đăng lúc: 09/07/2019 23:59:48 (GMT+7)

Ngày 26/6 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Hải- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp cho ý kiến vào báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác, cùng dự hội nghị còn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 18,4% chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 1.171 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt 93% dự toán tỉnh giao và bằng 44% dự toán huyện giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên việc cụ thể hóa chỉ thị của TW, tỉnh và huyện ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy đã phân tích làm rõ một số kết quả nổi bật và một số yếu kém trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng chí nhấn mạnh từng cán bộ đảng viên nhất là cán bộ quản lý cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm bắt tình hình xử lý nghiêm những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm.

Trước mắt tập trung chuyển đổi cây trồng tăng giá trị sản xuất để đạt mục tiêu đề ra. Huy động mọi lực lượng phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi, chống hạn. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế HĐND đã ban hành, phát động nhân dân xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các ngõ xóm. Chuẩn bị tốt cho năm học mới đặc biệt lưu ý đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo các trường. Rà soát và tăng cường quản lý các thiết chế văn hóa. Cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền. Mặt trận tỏ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dụng mô hình kiểu mẫu. Triển khai kế hoạch kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuẩn bị tốt cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Đông Sơn- Thăng Bình và 90 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.

Cao Hiền