Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1118
Hôm qua:
2373
Tuần này:
1118
Tháng này:
21952
Tất cả:
1185729

Đông Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ngày 20/11/2017 15:20:30

Thời gian qua, Huyện ủy Đông Sơn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng để kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục thiếu sót, hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy luôn bố trí thời gian để nghe và cho ý kiến về tình hình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý trong Đảng bộ huyện, kịp thời nắm bắt và chỉ đạo, nhằm đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chất lượng, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 15/15 Đảng ủy và UBKT Đảng ủy các xã thị trấn về nội dung theo chương trình kiểm tra giám sát năm 2017

Trong công tác kiểm tra tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí đảng viên có liên quan trong việc quản lý thu, chi ngân sách, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, kiểm tra tài chính Đảng. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh,việc thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 16/18 đảng viên, cấp ủy viên, trong đó khiển trách 14, cảnh cáo 2, 2 đảng viên đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên đã được cấp ủy các cấp xem xét xử lý kịp thời, hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm.

Thời gian tới, Huyện ủy Đông Sơn xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, UBKT các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Cao Hiền

Đông Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Đăng lúc: 20/11/2017 15:20:30 (GMT+7)

Thời gian qua, Huyện ủy Đông Sơn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng để kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục thiếu sót, hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy luôn bố trí thời gian để nghe và cho ý kiến về tình hình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý trong Đảng bộ huyện, kịp thời nắm bắt và chỉ đạo, nhằm đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chất lượng, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 15/15 Đảng ủy và UBKT Đảng ủy các xã thị trấn về nội dung theo chương trình kiểm tra giám sát năm 2017

Trong công tác kiểm tra tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí đảng viên có liên quan trong việc quản lý thu, chi ngân sách, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, kiểm tra tài chính Đảng. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh,việc thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 16/18 đảng viên, cấp ủy viên, trong đó khiển trách 14, cảnh cáo 2, 2 đảng viên đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên đã được cấp ủy các cấp xem xét xử lý kịp thời, hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm.

Thời gian tới, Huyện ủy Đông Sơn xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, UBKT các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Cao Hiền