Truy cập

Hôm nay:
880
Hôm qua:
1860
Tuần này:
6768
Tháng này:
33156
Tất cả:
1777739

Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất vụ mùa, phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2019 triển khai KH sản xuất vụ đông 2019-2020; kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm

Ngày 30/08/2019 18:00:02

Ngày 26/8/2019 UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất vụ mùa, PCTT năm 2019 triển khai KH sản xuất vụ đông 2019-2020; kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm Đồng chí Lê Văn Thành thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

 

                                                                     

        Vụ mùa năm 2019, thời tiết diễn biến phức tạp,  nắng nóng kéo dài, không có mưa gây hạn cục bộ một số xứ đồng, đã ảnh hưởng đến tiến độ và sự phát triển của cây trồng. Song dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ huyện tới cơ sở, nên kết quả diện tích gieo trồng 4.342ha/4.673ha đạt 92,3% kế hoạch, thực biện 18 cánh đồng mẫu lớn tại 13 xã với tổng diện tích 613ha, chuyển đổi 114,3ha từ trông lúa sang cây trồng khác;

     Về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huyện đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác PCTT, tìm kiếm cứu nạn khắc phục ảnh hưởng của mưa bão.  đồng thời, triển khai nạo vét 21.880 m3 đất đá các loại trên hệ thống kênh tiêu trục chính liên xã, trục tiêu chính nội đồng đạt 115,9% kế hoạch.

       Mục tiêu đối với vụ đông năm 2019 đó là: toàn huyện phấn đấu gieo trồng 500 ha  trong đó Ngô 60 ha, ớt 10ha; khoai tây, khoai lang 130ha, rau đậu các loại 300 ha; chuyển đổi 190 ha đất trồng lúa sang sản xuất nông nghệp khác có hiệu quả kinh tế cáo hơn. Về cơ chế: Hỗ trợ kinh phí mua giống ngô sản xuất vụ đông có hợp đồng bao tiêu sản xuất tập trung với định mức sản xuất 20kg/ha, hỗ trợ 100% kinh phí mua giống đối với những vùng sản xuất tập trung từ 3ha trở lên; thưởng 10 triệu đồng/ xã  cho các xã hoàn thành chỉ tiệu kế hoạch về chỉ tiêu tổng diện tích giao trồng vụ đông, quy vùng sản xuất tập trung từ 3ha trở lên.

       Đối với công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019 phải đảm bảo yêu cầu tiêm phòng bắt buộc cho 100% gia súc gia cầm trong diện tiêm phòng trong đó đàn trâu bò 1.933 con; đàn lợn 4.163 con, đàn chóaaa.418 con, đàn gia cầm 53.787 con; thời gian tiêm phòng đồng loạt từ ngày 06/9/2019 đến ngày 16/9/2019.

       Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019 Đ/C yêu cầu các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn và các HTXNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho sản xuất và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả cao nhất;

 

Thực hiện: Văn Hữu – Mạnh Cường

 

 

Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất vụ mùa, phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2019 triển khai KH sản xuất vụ đông 2019-2020; kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm

Đăng lúc: 30/08/2019 18:00:02 (GMT+7)

Ngày 26/8/2019 UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất vụ mùa, PCTT năm 2019 triển khai KH sản xuất vụ đông 2019-2020; kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm Đồng chí Lê Văn Thành thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

 

                                                                     

        Vụ mùa năm 2019, thời tiết diễn biến phức tạp,  nắng nóng kéo dài, không có mưa gây hạn cục bộ một số xứ đồng, đã ảnh hưởng đến tiến độ và sự phát triển của cây trồng. Song dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ huyện tới cơ sở, nên kết quả diện tích gieo trồng 4.342ha/4.673ha đạt 92,3% kế hoạch, thực biện 18 cánh đồng mẫu lớn tại 13 xã với tổng diện tích 613ha, chuyển đổi 114,3ha từ trông lúa sang cây trồng khác;

     Về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huyện đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác PCTT, tìm kiếm cứu nạn khắc phục ảnh hưởng của mưa bão.  đồng thời, triển khai nạo vét 21.880 m3 đất đá các loại trên hệ thống kênh tiêu trục chính liên xã, trục tiêu chính nội đồng đạt 115,9% kế hoạch.

       Mục tiêu đối với vụ đông năm 2019 đó là: toàn huyện phấn đấu gieo trồng 500 ha  trong đó Ngô 60 ha, ớt 10ha; khoai tây, khoai lang 130ha, rau đậu các loại 300 ha; chuyển đổi 190 ha đất trồng lúa sang sản xuất nông nghệp khác có hiệu quả kinh tế cáo hơn. Về cơ chế: Hỗ trợ kinh phí mua giống ngô sản xuất vụ đông có hợp đồng bao tiêu sản xuất tập trung với định mức sản xuất 20kg/ha, hỗ trợ 100% kinh phí mua giống đối với những vùng sản xuất tập trung từ 3ha trở lên; thưởng 10 triệu đồng/ xã  cho các xã hoàn thành chỉ tiệu kế hoạch về chỉ tiêu tổng diện tích giao trồng vụ đông, quy vùng sản xuất tập trung từ 3ha trở lên.

       Đối với công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019 phải đảm bảo yêu cầu tiêm phòng bắt buộc cho 100% gia súc gia cầm trong diện tiêm phòng trong đó đàn trâu bò 1.933 con; đàn lợn 4.163 con, đàn chóaaa.418 con, đàn gia cầm 53.787 con; thời gian tiêm phòng đồng loạt từ ngày 06/9/2019 đến ngày 16/9/2019.

       Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019 Đ/C yêu cầu các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn và các HTXNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho sản xuất và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả cao nhất;

 

Thực hiện: Văn Hữu – Mạnh Cường

 

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?