Truy cập

Hôm nay:
1159
Hôm qua:
1987
Tuần này:
5103
Tháng này:
64467
Tất cả:
2240627

Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng thôn NTM, xã NTM kiểu mẫu 6 tháng đầu năm.

Ngày 08/08/2020 22:42:29

Sáng 5/8 Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng thôn NTM, xã NTM kiểu mẫu 6 tháng đầu năm 2020.Tham dự hội nghị có thường trực huyện ủy, HĐND, UBND; Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, thông trưởng các thôn, khối phố trên địa bàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Quang Hải-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chỉ trì hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020 công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện được huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nắm được chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã mở rộng được 15,5km đường giao thông nông thôn; 7,7 km rãnh thoát nước; xây dựng 22 tường rào thoáng; thực hiện mới được 18 vườn mẫu, nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp được hình thành. Trong 22 thôn đăng ký hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu năm 2019 và năm 2020, có 1 thôn đã được công nhận đạt chuẩn, 4 thôn đã được thẩm định hoàn chỉnh hồ sư trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận đạt chuẩn 14/14 tiêu chí. Trong đó, xã Đông Văn có 4 thôn, Đông Yên 1 thôn, còn lại 17 thôn đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện và quyết tâm hoàn thành trong năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu toàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:Tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; một số xã đăng ký thực hiện nhưng việc rà soát xây dựng kế hoạch chưa chi tiết, chỉ đạo thiếu quyết tâm, quyết liệt. Khat năng lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; một bộ phận cán bộ thôn có biểu hiện bằng long với kết quả xây dựng NTM nên công tác chỉ đạo còn thờ ơ, kết quả đạt thấp; tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã có sự chuyển biến nhưng thiếu sự gắn kết giữa sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nên hiệu quả chưa cao….

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo được sự đồng thuận cao, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân; Tập trung huy động đa dạng hóa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng-xã hội. Ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục, tiêu chí cho các xã, thôn có khả năng sớm đạt NTM kiểu mẫu; các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra./.

  Thu Hương

 

 

 

  

Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng thôn NTM, xã NTM kiểu mẫu 6 tháng đầu năm.

Đăng lúc: 08/08/2020 22:42:29 (GMT+7)

Sáng 5/8 Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng thôn NTM, xã NTM kiểu mẫu 6 tháng đầu năm 2020.Tham dự hội nghị có thường trực huyện ủy, HĐND, UBND; Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, thông trưởng các thôn, khối phố trên địa bàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Quang Hải-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chỉ trì hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020 công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện được huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nắm được chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã mở rộng được 15,5km đường giao thông nông thôn; 7,7 km rãnh thoát nước; xây dựng 22 tường rào thoáng; thực hiện mới được 18 vườn mẫu, nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp được hình thành. Trong 22 thôn đăng ký hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu năm 2019 và năm 2020, có 1 thôn đã được công nhận đạt chuẩn, 4 thôn đã được thẩm định hoàn chỉnh hồ sư trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận đạt chuẩn 14/14 tiêu chí. Trong đó, xã Đông Văn có 4 thôn, Đông Yên 1 thôn, còn lại 17 thôn đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện và quyết tâm hoàn thành trong năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu toàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:Tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; một số xã đăng ký thực hiện nhưng việc rà soát xây dựng kế hoạch chưa chi tiết, chỉ đạo thiếu quyết tâm, quyết liệt. Khat năng lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; một bộ phận cán bộ thôn có biểu hiện bằng long với kết quả xây dựng NTM nên công tác chỉ đạo còn thờ ơ, kết quả đạt thấp; tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã có sự chuyển biến nhưng thiếu sự gắn kết giữa sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nên hiệu quả chưa cao….

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo được sự đồng thuận cao, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân; Tập trung huy động đa dạng hóa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng-xã hội. Ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục, tiêu chí cho các xã, thôn có khả năng sớm đạt NTM kiểu mẫu; các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra./.

  Thu Hương

 

 

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?