Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
841
Hôm qua:
2711
Tuần này:
3552
Tháng này:
24252
Tất cả:
1261691

Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Ngày 07/08/2018 22:59:48

Sáng ngày 30 tháng 7, UBND huyện tổ chức hội nghị tấp huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 Đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, tiếp cận thông tin). Quy trình hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 được thực hiện 7 bước. Hội nghị tập huấn giúp cho các học viên hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Mục đích công tác rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019 và định hướng, điều chỉnh chính sách, chương trình, đề án giảm nghèo cho giai đoạn 2016 - 2020 trên dịa bàn huyện.

Đồng thời xác định danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Đối tượng rà soát là các hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2018 và các gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo trên phạm vi toàn huyện. Thời điểm tổ chức ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 được thực hiện từ ngày 1/ 8 đến hết ngày 30/10/2018.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của chính quyền, người dân, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương, tập trung tuyên truyền ý nghĩa về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên hệ thống loa truyền thanh để đợt rà soát diễn ra đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng. Đồng thời cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý, làm cơ sở thực hiện chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm của huyện.

Tin, ảnh: Minh Ánh

Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Đăng lúc: 07/08/2018 22:59:48 (GMT+7)

Sáng ngày 30 tháng 7, UBND huyện tổ chức hội nghị tấp huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 Đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, tiếp cận thông tin). Quy trình hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 được thực hiện 7 bước. Hội nghị tập huấn giúp cho các học viên hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Mục đích công tác rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019 và định hướng, điều chỉnh chính sách, chương trình, đề án giảm nghèo cho giai đoạn 2016 - 2020 trên dịa bàn huyện.

Đồng thời xác định danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Đối tượng rà soát là các hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2018 và các gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo trên phạm vi toàn huyện. Thời điểm tổ chức ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 được thực hiện từ ngày 1/ 8 đến hết ngày 30/10/2018.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của chính quyền, người dân, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương, tập trung tuyên truyền ý nghĩa về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên hệ thống loa truyền thanh để đợt rà soát diễn ra đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng. Đồng thời cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý, làm cơ sở thực hiện chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm của huyện.

Tin, ảnh: Minh Ánh