Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
124
Hôm qua:
1203
Tuần này:
2202
Tháng này:
28145
Tất cả:
1115577

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện

Ngày 20/11/2017 00:33:02

Trong hai ngày 9 và 10/11, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Anh Trường, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác văn thư lưu trữ tại 6 xã, thị trấn, gồm: Đông Yên, Đông Thịnh, Đông Quang, Đông Minh, Đông Nam và thị trấn Rừng Thông.

Tại các buổi thực tế kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phưong trong công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác văn thư lưu trữ trong thời gian qua. Công tác cải cách thủ tục hành chính của các xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện theo nguyên tắc “4 tăng, 2 giảm và 3 không”. Các danh mục thủ tục hành chính đều được công khai, niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn - nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức. Phần lớn các hồ sơ, thủ tục tại các bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của các đơn vị đều được giải quyết đúng hẹn, hồ sơ trễ hẹn chiếm tỷ lệ thấp (chủ yếu thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội và lĩnh vực đất đai). Tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí hòm thư góp ý có dấu niêm yết của UBMTTQ các xã, thị trấn để tạo điều kiện cho tổ chức, công dân đóng góp ý kiến, đồng thời đẩy mạnh công tác đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân bằng phiếu lấy ý kiến.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và văn thư lưu trữ tại 6 xã, thị trấn nêu trên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: tình trạng hồ sơ trả quá hạn; Niêm yết chưa đúng theo quy định; việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học…

Sau khi trao đổi, thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác văn thư lưu trữ tại các xã Đông Yên, Đông Thịnh, Đông Quang, Đông Minh, Đông Nam và thị trấn Rừng Thông, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Anh Trường, Phó trưởng phòng Nội vụ đề nghị lãnh đạo các xã tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo cán bộ chuyên môn bộ phận một cửa thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính tại Quyết định 09 của Thủ Tướng Chính phủ, trong đó đặc biệt quan tâm đến thời gian, thời hạn giải quyết thủ tục tránh gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, thực hiện niêm yết công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo ngày, tháng và công khai xin lỗi; Thực hiện mẫu đánh giá sự hài lòng của người dân theo mẫu mới quy định.

Tại buổi kiểm tra, cán bộ phụ trách chuyên môn và lãnh đạo các địa phương cũng đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra, sẽ nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới. Phấn đấu cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Tin, ảnh: Minh Ánh

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 20/11/2017 00:33:02 (GMT+7)

Trong hai ngày 9 và 10/11, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Anh Trường, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác văn thư lưu trữ tại 6 xã, thị trấn, gồm: Đông Yên, Đông Thịnh, Đông Quang, Đông Minh, Đông Nam và thị trấn Rừng Thông.

Tại các buổi thực tế kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phưong trong công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác văn thư lưu trữ trong thời gian qua. Công tác cải cách thủ tục hành chính của các xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện theo nguyên tắc “4 tăng, 2 giảm và 3 không”. Các danh mục thủ tục hành chính đều được công khai, niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn - nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức. Phần lớn các hồ sơ, thủ tục tại các bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của các đơn vị đều được giải quyết đúng hẹn, hồ sơ trễ hẹn chiếm tỷ lệ thấp (chủ yếu thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội và lĩnh vực đất đai). Tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí hòm thư góp ý có dấu niêm yết của UBMTTQ các xã, thị trấn để tạo điều kiện cho tổ chức, công dân đóng góp ý kiến, đồng thời đẩy mạnh công tác đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân bằng phiếu lấy ý kiến.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và văn thư lưu trữ tại 6 xã, thị trấn nêu trên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: tình trạng hồ sơ trả quá hạn; Niêm yết chưa đúng theo quy định; việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học…

Sau khi trao đổi, thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác văn thư lưu trữ tại các xã Đông Yên, Đông Thịnh, Đông Quang, Đông Minh, Đông Nam và thị trấn Rừng Thông, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Anh Trường, Phó trưởng phòng Nội vụ đề nghị lãnh đạo các xã tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo cán bộ chuyên môn bộ phận một cửa thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính tại Quyết định 09 của Thủ Tướng Chính phủ, trong đó đặc biệt quan tâm đến thời gian, thời hạn giải quyết thủ tục tránh gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, thực hiện niêm yết công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo ngày, tháng và công khai xin lỗi; Thực hiện mẫu đánh giá sự hài lòng của người dân theo mẫu mới quy định.

Tại buổi kiểm tra, cán bộ phụ trách chuyên môn và lãnh đạo các địa phương cũng đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra, sẽ nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới. Phấn đấu cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Tin, ảnh: Minh Ánh