Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1356
Hôm qua:
1345
Tuần này:
7317
Tháng này:
33976
Tất cả:
1387147

Kiểm tra, thẩm định chất lượng hoạt động đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan, thôn, khu phố đạt chuẩn văn hoá năm 2018

Ngày 24/09/2018 20:23:21

Trong các ngày 11-13/9, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện đã tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, làng, thôn, khu phố để công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2018.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Xuân Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại các khu phố 3, 6, Nhuệ Sâm, Toàn Tân, Đại Đồng, Cáo Thôn (thuộc thị trấn Rừng Thông); Trường tiểu học Đông Thịnh, cơ quan UBND xã Đông Thịnh, thôn 9, thôn 10 làng Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, trường tiểu học Đông Thanh, thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến.

Tại các buổi kiểm tra, đại diện các làng, thôn, khu phố, cơ quan đã báo cáo khái quát thành tích đạt được trong những năm vừa qua.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua (2016-2018) nhân dân thôn 9, thôn 10 làng Đoàn Kết, xã Đông Thịnh đã tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống của bà con nhân dân không ngừng được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được gắn bó, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi; Thu nhập bình quân đầu người 36 triệu đồng/ năm; số hộ nghèo giàm; 100% số hộ dân có phương tiện nghe nhìn.Đường làng được bê tông hóa, phong quang, sạch đẹp; 100% hộ gia đình thực hiện tốt các qui định về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan.

Khu phố 6, thị trấn Rừng Thông có 212 hộ với 984 nhân khẩu. Trong những năm qua, khu phố đã thực hiện tương đối tốt các tiêu chí về đời sống kinh tế - văn hoá, môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, chấp hành đường lối chủ truơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, cơ quan UBND xã Đông Thịnh luôn thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá. Cụ thể: cơ quan luôn có phong trào thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm; 70% trở lên cán bộ công chức viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc tệ nạn xã hội hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kêt, giúo nhau cùng tiến bộ; Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hành tốt cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không đẻ xảy ra lãng phí, tham nhũng; đấu tranh phòng chống tham nhũng...

Trong những năm qua, tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường tiểu học Đông Thanh luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học. Đồng thời thường xuyên phát động phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế; Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cán bộ giáo viên được quan tâm thường xuyên, 100% cán bộ giáo viên và người lao động chấp hành tốt đường lối chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước và thực hiện nghiêm túc quy chế văn hoá công sở tại cơ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh công sở; Không có người mắc các tệ nạn xã hội...

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đặng Xuân Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của các làng, thôn, khu phố, cơ quan,đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua buổi làm việc này sẽ là cơ sở để đoàn kiểm tra tổng hợp văn bản gửi về Ban chỉ đạo huyệnxét công danh lại hiệu làng, thôn, khu phố, cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2018.

Tin, ảnh: Minh Ánh

Kiểm tra, thẩm định chất lượng hoạt động đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan, thôn, khu phố đạt chuẩn văn hoá năm 2018

Đăng lúc: 24/09/2018 20:23:21 (GMT+7)

Trong các ngày 11-13/9, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện đã tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, làng, thôn, khu phố để công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2018.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Xuân Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại các khu phố 3, 6, Nhuệ Sâm, Toàn Tân, Đại Đồng, Cáo Thôn (thuộc thị trấn Rừng Thông); Trường tiểu học Đông Thịnh, cơ quan UBND xã Đông Thịnh, thôn 9, thôn 10 làng Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, trường tiểu học Đông Thanh, thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến.

Tại các buổi kiểm tra, đại diện các làng, thôn, khu phố, cơ quan đã báo cáo khái quát thành tích đạt được trong những năm vừa qua.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua (2016-2018) nhân dân thôn 9, thôn 10 làng Đoàn Kết, xã Đông Thịnh đã tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống của bà con nhân dân không ngừng được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được gắn bó, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi; Thu nhập bình quân đầu người 36 triệu đồng/ năm; số hộ nghèo giàm; 100% số hộ dân có phương tiện nghe nhìn.Đường làng được bê tông hóa, phong quang, sạch đẹp; 100% hộ gia đình thực hiện tốt các qui định về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan.

Khu phố 6, thị trấn Rừng Thông có 212 hộ với 984 nhân khẩu. Trong những năm qua, khu phố đã thực hiện tương đối tốt các tiêu chí về đời sống kinh tế - văn hoá, môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, chấp hành đường lối chủ truơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, cơ quan UBND xã Đông Thịnh luôn thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá. Cụ thể: cơ quan luôn có phong trào thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm; 70% trở lên cán bộ công chức viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc tệ nạn xã hội hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kêt, giúo nhau cùng tiến bộ; Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hành tốt cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không đẻ xảy ra lãng phí, tham nhũng; đấu tranh phòng chống tham nhũng...

Trong những năm qua, tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường tiểu học Đông Thanh luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học. Đồng thời thường xuyên phát động phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế; Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cán bộ giáo viên được quan tâm thường xuyên, 100% cán bộ giáo viên và người lao động chấp hành tốt đường lối chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước và thực hiện nghiêm túc quy chế văn hoá công sở tại cơ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh công sở; Không có người mắc các tệ nạn xã hội...

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đặng Xuân Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của các làng, thôn, khu phố, cơ quan,đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua buổi làm việc này sẽ là cơ sở để đoàn kiểm tra tổng hợp văn bản gửi về Ban chỉ đạo huyệnxét công danh lại hiệu làng, thôn, khu phố, cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2018.

Tin, ảnh: Minh Ánh