Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
2178
Tuần này:
6247
Tháng này:
21825
Tất cả:
3534123

Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 07/06/2022 14:48:12

Sáng ngày 6/6, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026, tổ chức kỳ họp thứ sáu, kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ thuộc thẩm quyền của HĐND huyện, theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện.

 

 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Trọng Thụ- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch UBMTTQ huyện; trưởng các đoàn thể chính trị huyện; các ông bà ủy viên UBND huyện không phải là đại biểu HĐND huyện; Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND, UBND, phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện thông qua 8 tờ trình gồm: Tờ trình bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn 2022-2025; Tờ trình điều chỉnh một số dự án hạ tầng khu dân cư mới; Tờ trình điều chỉnh một số dự án đầu tư côngg; Tờ trình phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công năm 2022; Tờ trình phê duyệt chủ trương hạ tầng khu dân cư; Tờ trình về việc giao tăng thu tiền sử dụng đất và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 để thực hiện ghi thu – ghi chi các dự án khai thác quỹ đất do huyện quản lý; Tờ trình về việc giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu tiền sử dụng đất và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Tờ trình về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; Nghe Báo cáo của Ban KT-XH HĐND huyện về thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định.

Các Đại biểu tham dự kỳ họp

         Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện và đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết của kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh:   

 “ Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, (kỳ họp chuyên đề) kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành chương trình đề ra. Trên cơ sở xem xét các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- XH HĐND huyện và căn cứ của pháp luật quy định hiện hành; Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025”. HĐND huyện đã dân chủ, tập trung và thảo luận thống nhất thông qua 8 NQ. Những nội dung được quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện cho cả trước mắt và lâu dài.  Để thực hiện Nghị quyết thực sự có hiệu quả, thiết thực, HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các phòng, Ban ngành, các xã thị trấn; các cơ quan có liên quan, cần khẩn trương thực hiện quyết liệt các Nghị quyết vừa được HĐND thông qua. Thường trực HĐND huyện và các ban của HĐND và các đại biểu HĐND huyện, cần tăng cường giám sát, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và thực hiện đúng quy định của pháp luật”.  

 

                                                Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh

 

Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 07/06/2022 14:48:12 (GMT+7)

Sáng ngày 6/6, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026, tổ chức kỳ họp thứ sáu, kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ thuộc thẩm quyền của HĐND huyện, theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện.

 

 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Trọng Thụ- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch UBMTTQ huyện; trưởng các đoàn thể chính trị huyện; các ông bà ủy viên UBND huyện không phải là đại biểu HĐND huyện; Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND, UBND, phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện thông qua 8 tờ trình gồm: Tờ trình bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn 2022-2025; Tờ trình điều chỉnh một số dự án hạ tầng khu dân cư mới; Tờ trình điều chỉnh một số dự án đầu tư côngg; Tờ trình phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công năm 2022; Tờ trình phê duyệt chủ trương hạ tầng khu dân cư; Tờ trình về việc giao tăng thu tiền sử dụng đất và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 để thực hiện ghi thu – ghi chi các dự án khai thác quỹ đất do huyện quản lý; Tờ trình về việc giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu tiền sử dụng đất và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Tờ trình về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; Nghe Báo cáo của Ban KT-XH HĐND huyện về thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định.

Các Đại biểu tham dự kỳ họp

         Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện và đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết của kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh:   

 “ Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, (kỳ họp chuyên đề) kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành chương trình đề ra. Trên cơ sở xem xét các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- XH HĐND huyện và căn cứ của pháp luật quy định hiện hành; Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025”. HĐND huyện đã dân chủ, tập trung và thảo luận thống nhất thông qua 8 NQ. Những nội dung được quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện cho cả trước mắt và lâu dài.  Để thực hiện Nghị quyết thực sự có hiệu quả, thiết thực, HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các phòng, Ban ngành, các xã thị trấn; các cơ quan có liên quan, cần khẩn trương thực hiện quyết liệt các Nghị quyết vừa được HĐND thông qua. Thường trực HĐND huyện và các ban của HĐND và các đại biểu HĐND huyện, cần tăng cường giám sát, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và thực hiện đúng quy định của pháp luật”.  

 

                                                Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?