Truy cập

Hôm nay:
1084
Hôm qua:
2086
Tuần này:
9624
Tháng này:
19032
Tất cả:
2059605

Năm 2019 huyện Đông Sơn giải quyết việc làm cho hơn 2.300 lao động

Ngày 02/01/2020 08:04:58

Năm 2019 huyện Đông Sơn đã giải quyết việc làm cho 2.364 lao động, đạt 104,5% kế hoạch, trong đó xuất khẩu được 672 lao động, đạt 103% kế hoạch

                                                                      

.

Đạt được kết quả trên, là do ngay từ đầu năm huyện đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế gia đình; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hình thành các khu, cụm trung tâm của huyện về công nghiệp, thương mại - dịch vụ, phát triển làng nghề để thu hút lao động có việc làm tại chỗ. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh tổ chức tư vấn cho người lao động trên địa bàn huyện. Giới thiệu các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có năng lực trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động về tuyển dụng và tư vấn cho lao động của địa phương./.

Minh Ánh (TT chính trị huyện)

 

  

Năm 2019 huyện Đông Sơn giải quyết việc làm cho hơn 2.300 lao động

Đăng lúc: 02/01/2020 08:04:58 (GMT+7)

Năm 2019 huyện Đông Sơn đã giải quyết việc làm cho 2.364 lao động, đạt 104,5% kế hoạch, trong đó xuất khẩu được 672 lao động, đạt 103% kế hoạch

                                                                      

.

Đạt được kết quả trên, là do ngay từ đầu năm huyện đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế gia đình; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hình thành các khu, cụm trung tâm của huyện về công nghiệp, thương mại - dịch vụ, phát triển làng nghề để thu hút lao động có việc làm tại chỗ. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh tổ chức tư vấn cho người lao động trên địa bàn huyện. Giới thiệu các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có năng lực trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động về tuyển dụng và tư vấn cho lao động của địa phương./.

Minh Ánh (TT chính trị huyện)

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?