Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
618
Hôm qua:
1701
Tuần này:
618
Tháng này:
22633
Tất cả:
956493

Đại hội công đoàn xã Đông Anh lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 04/06/2017 23:36:13

Công đoàn xã Đông Anh vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Lê ngọc Đính, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện đã về dự.

Đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, báo cáo đã khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đoàn viên công đoàn... Ban chấp hành Công đoàn xã Đông Anh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên tổ chức chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đúng trọng tâm, có hiệu quả. Tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ đoàn viên công đoàn gương mẫu chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Các phong trào thi đua đã khơi dậy tính sáng tạo, tinh thần vượt khó của cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn. Nhiệm kỳ qua, cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước và công cuộc phát triển của huyện nhà, công đoàn xã Đông Anh đã có sự lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng đi vào nề nếp, chiều sâu và hiệu quả. Ban chấp hành công đoàn đã bám sát chương trình phát triển chung của huyện, nhiệm vụ của địa phương đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP - AN và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên. Chú trọng công tác nữ công cũng như tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động...
Phát huy những kết quả đã được và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với mục tiêu: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” sẽ phấn đấu: 100% cán bộ, công chức được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn các cấp; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ; trên 70% đoàn viên công đoàn đạt xuất sắc; mỗi năm giới thiệu kết nạp 2-3 đảng viên; không có đoàn viên công đoàn vi phạm an toàn giao thông; không có đoàn viên công đoàn sinh con thứ 3 trở lên; phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu; tham gia tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn và các lớp tập huấn chuyên đề; 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội; 100% đoàn viên công đoàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, quy định ở địa phương, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới,...
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đại hội đã bầu thành công Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017 - 2022, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Đông Sơn vào thời gian tới.
Tin, ảnh: Minh Ánh

Đại hội công đoàn xã Đông Anh lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022

Đăng lúc: 04/06/2017 23:36:13 (GMT+7)

Công đoàn xã Đông Anh vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Lê ngọc Đính, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện đã về dự.

Đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, báo cáo đã khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đoàn viên công đoàn... Ban chấp hành Công đoàn xã Đông Anh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên tổ chức chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đúng trọng tâm, có hiệu quả. Tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ đoàn viên công đoàn gương mẫu chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Các phong trào thi đua đã khơi dậy tính sáng tạo, tinh thần vượt khó của cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn. Nhiệm kỳ qua, cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước và công cuộc phát triển của huyện nhà, công đoàn xã Đông Anh đã có sự lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng đi vào nề nếp, chiều sâu và hiệu quả. Ban chấp hành công đoàn đã bám sát chương trình phát triển chung của huyện, nhiệm vụ của địa phương đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP - AN và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên. Chú trọng công tác nữ công cũng như tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động...
Phát huy những kết quả đã được và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với mục tiêu: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” sẽ phấn đấu: 100% cán bộ, công chức được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn các cấp; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ; trên 70% đoàn viên công đoàn đạt xuất sắc; mỗi năm giới thiệu kết nạp 2-3 đảng viên; không có đoàn viên công đoàn vi phạm an toàn giao thông; không có đoàn viên công đoàn sinh con thứ 3 trở lên; phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu; tham gia tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn và các lớp tập huấn chuyên đề; 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội; 100% đoàn viên công đoàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, quy định ở địa phương, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới,...
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đại hội đã bầu thành công Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017 - 2022, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Đông Sơn vào thời gian tới.
Tin, ảnh: Minh Ánh