Truy cập

Hôm nay:
2689
Hôm qua:
1777
Tuần này:
9356
Tháng này:
57468
Tất cả:
4194274

UBND xã Đông Khê tổ chức hội nghị ra mắt xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023.

Ngày 25/04/2023 08:10:38

Sáng ngày 21/4, UBND xã Đông Khê đã tổ chức hội nghị ra mắt xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023; công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình gồm 11 thành viên và thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình.

                                                           

Với nhiệm vụ trọng tâm của mô hình là tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế dân chủ ở công sở. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và nâng cao đời sống Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền xã theo các nội dung khẩu hiệu: “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”; 5 biết đó là: Biết nghe dân nói, biến nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; 3 không là: Không phiền hà sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. 4 thể hiện đó là: tôn trọng trong giao tiếp, văn minh văn hóa lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe đầy đủ hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc, gần gũi giải thích cặn kẽ những thắc mắc của dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính hướng đến xây dựng quê hương Đông Khê trở thành một đô thị văn minh theo hướng hiện đại.

Tại hội nghị, sau khi Ban Điều hành mô hình ra mắt và nhận nhiệm vụ, Cán bộ, công chức đã chức ký cam kết thi đua thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc 10 nguyên tắc trong giao tiếp với công dân đó là dân đến được chào hỏi, dân ở luôn tươi cười, dân hỏi được tư vấn, dân yêu cầu phải tận tình, dân cần được thông báo, dân vội giải quyết nhanh, dân chờ được xin lỗi, dân phàn nàn phải lắng nghe, dân nhờ luôn chu đáo, dân về được hài lòng và khẩu hiệu “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”; 5 biết đó là: Biết nghe dân nói, biến nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; 3 không là: Không phiền hà sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. 4 thể hiện đó là: tôn trọng trong giao tiếp, văn minh văn hóa lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe đầy đủ hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc, gần gũi giải thích cặn kẽ những thắc mắc của dân.

Thực hiện:  Văn Hữu- Phương Thúy

 

  

UBND xã Đông Khê tổ chức hội nghị ra mắt xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023.

Đăng lúc: 25/04/2023 08:10:38 (GMT+7)

Sáng ngày 21/4, UBND xã Đông Khê đã tổ chức hội nghị ra mắt xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023; công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình gồm 11 thành viên và thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình.

                                                           

Với nhiệm vụ trọng tâm của mô hình là tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế dân chủ ở công sở. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và nâng cao đời sống Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền xã theo các nội dung khẩu hiệu: “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”; 5 biết đó là: Biết nghe dân nói, biến nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; 3 không là: Không phiền hà sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. 4 thể hiện đó là: tôn trọng trong giao tiếp, văn minh văn hóa lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe đầy đủ hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc, gần gũi giải thích cặn kẽ những thắc mắc của dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính hướng đến xây dựng quê hương Đông Khê trở thành một đô thị văn minh theo hướng hiện đại.

Tại hội nghị, sau khi Ban Điều hành mô hình ra mắt và nhận nhiệm vụ, Cán bộ, công chức đã chức ký cam kết thi đua thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc 10 nguyên tắc trong giao tiếp với công dân đó là dân đến được chào hỏi, dân ở luôn tươi cười, dân hỏi được tư vấn, dân yêu cầu phải tận tình, dân cần được thông báo, dân vội giải quyết nhanh, dân chờ được xin lỗi, dân phàn nàn phải lắng nghe, dân nhờ luôn chu đáo, dân về được hài lòng và khẩu hiệu “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”; 5 biết đó là: Biết nghe dân nói, biến nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; 3 không là: Không phiền hà sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. 4 thể hiện đó là: tôn trọng trong giao tiếp, văn minh văn hóa lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe đầy đủ hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc, gần gũi giải thích cặn kẽ những thắc mắc của dân.

Thực hiện:  Văn Hữu- Phương Thúy

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?