HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Khơi sức dân xây dựng đô thị văn minh, thị trấn kiểu mẫu

Đăng lúc: 26/04/2022 (GMT+7)
100%
Print

Cùng với tập trung phòng, chống dịch COVID-19, thị trấn Rừng Thông đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Với mục tiêu xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, thị trấn kiểu mẫu các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Rừng Thông xác định phải tập trung cao cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị.

Do thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, qua việc tuyên truyền, vận động thường xuyên của chính quyền và các đoàn thể địa phương và các tổ dân phố, bà con Nhân dân đã có ý thức cao, gương mẫu, tự nguyện hiến đất, hiến tài sản để chính trang các tuyến đường, các công trình đô thị, tạo thành phong trào rộng khắp, hiệu quả. Gia đình ông Nguyễn Quang Sơn, khu phố Đông Xuân là một trong những hộ tiêu biểu khi tiên phong hiến 50m2 đất, đồng thời phá bỏ tường rào kiên cố để mở rộng tuyến đường lên 4,4m.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đến thời điểm này, thị trấn Rừng Thông đã vận động nhân dân hiến hơn 12.000m2 đất, hàng ngàn ngày công lao động; mở rộng 10 tuyến đường ngõ phố.

Hiện nay, các tuyến đường ngõ phố như khu phố Xuân Lưu và khu phố Đông Xuân, nhiều hộ dân trên địa bàn đang tập trung phá dỡ hàng rào, tháo mái che, đồng thời huy động máy móc, phương tiện, nhân lực để cùng thực hiện mở rộng các tuyến đường đạt quy chuẩn đô thị văn minh, thị trấn kiểu mẫu.

Điều đáng phấn khởi là phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, thị trấn kiểu mẫu đã có sức lan tỏa rộng khắp từ các hộ gia đình, từ cụm dân cư đến tổ dân phố ở thị trấn Rừng Thông, đem lại hiệu quả thiết thực. Trên đà phát triển mạnh mẽ, thị trấn Rừng Thông đang tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng địa phương sớm đạt chuẩn văn minh đô thị, thị trấn kiểu mẫu./.

 

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh