Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2657
Hôm qua:
1118
Tuần này:
3775
Tháng này:
25841
Tất cả:
1298617

Kiểm tra 5 năm thực hiện Đề án “ Tang cường công tác dân vận trong xây dựng NTM” và giám sát thực hiện mô hình, việc làm, phong trào điển hình tiên tiến năm 2017.

Ngày 25/09/2017 08:27:50

Mới đây, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Đăng Bích- Ủy viên Ban Thường vụ- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra 5 năm thực hiện Đề án “ Tăng cường công tác dân vận trong xây dựng NTM” giai đoạn 2012- 2020 và giám sát thực hiện mô hình, việc làm, phong trào điển hình tiên tiến năm 2017 tại xã Đông Phú

.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án, với sự nỗ lực của các cp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và s đồng tình ủng hộ tham gia của nhân dân trong xã, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn xã Đông Phú đã thu được nhng kêt quả rõ rệt. Đến nay, tổng số tiêu chí toàn xã đã hoàn thành là 19 tiêu chí, tăng 5 tiêu chí so với năm 2012; bình quân mỗi thôn đạt 14/14 tiêu chí, có 6/7 thôn đạt chuẩn NTM, 2 thôn đạt thôn kiểu mẫu. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014.

Đối với vic triển khai thực hiện mô hình, việc làm, phong trào điển hình tiên tiến, Đảng ủy xã Đông Phú đã thành lập BCĐ, tổ chc vận động nhân dân tham gia thc hiện mô hình tại các thôn, phân công thành viên BCĐ phụ trách các đơn vị, các mô hình. Theo đó, Đảng ủy chỉ đạo mô hình cánh đồng mẫu lớn tại thôn Chiếu Thượng, với diện tích 30,6ha, có 136 thộ tham gia, cấy giống Bắc thơm s 7, năng xut đạt t 58- 60 tạ/ha. Mô hình này hoàn thành theo kế họach 30,6ha, đảm bảo quy mô, quy trình sản xut. Đôi với mô hình thôn kiểu mẫu, năm 2016 thôn Hoàng Mậu, Phú Bật đã hoàn thành. UBND xã đã làm hồ sơ đề nghị công nhận 2 thôn Văn Khôi và Đội Chung đạt thôn kiểu mâu năm 2017. Mô hình cải cách hành chính được quan tâm đầu . UBND xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, kinh phí thc hiện và đã đầu tư gần 200 triệu đồng đưa vào thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, đề nghị huyện công nhận mô hình cải cách hành chính một cửa năm 2017.

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả thực hiện cũng như các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bích- Ủy viên Ban Thường vụ- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, ghi nhận những kết quả mà Đông Phú đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Đông Phú cần chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các thôn còn lại hoàn thành các tiêu chí để đạt thôn kiểu mẫu, phấn đấu năm 2018 xã Đông Phú đạt xã kiểu mẫu.

PV: Nhàn- Cường

Kiểm tra 5 năm thực hiện Đề án “ Tang cường công tác dân vận trong xây dựng NTM” và giám sát thực hiện mô hình, việc làm, phong trào điển hình tiên tiến năm 2017.

Đăng lúc: 25/09/2017 08:27:50 (GMT+7)

Mới đây, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Đăng Bích- Ủy viên Ban Thường vụ- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra 5 năm thực hiện Đề án “ Tăng cường công tác dân vận trong xây dựng NTM” giai đoạn 2012- 2020 và giám sát thực hiện mô hình, việc làm, phong trào điển hình tiên tiến năm 2017 tại xã Đông Phú

.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án, với sự nỗ lực của các cp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và s đồng tình ủng hộ tham gia của nhân dân trong xã, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn xã Đông Phú đã thu được nhng kêt quả rõ rệt. Đến nay, tổng số tiêu chí toàn xã đã hoàn thành là 19 tiêu chí, tăng 5 tiêu chí so với năm 2012; bình quân mỗi thôn đạt 14/14 tiêu chí, có 6/7 thôn đạt chuẩn NTM, 2 thôn đạt thôn kiểu mẫu. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014.

Đối với vic triển khai thực hiện mô hình, việc làm, phong trào điển hình tiên tiến, Đảng ủy xã Đông Phú đã thành lập BCĐ, tổ chc vận động nhân dân tham gia thc hiện mô hình tại các thôn, phân công thành viên BCĐ phụ trách các đơn vị, các mô hình. Theo đó, Đảng ủy chỉ đạo mô hình cánh đồng mẫu lớn tại thôn Chiếu Thượng, với diện tích 30,6ha, có 136 thộ tham gia, cấy giống Bắc thơm s 7, năng xut đạt t 58- 60 tạ/ha. Mô hình này hoàn thành theo kế họach 30,6ha, đảm bảo quy mô, quy trình sản xut. Đôi với mô hình thôn kiểu mẫu, năm 2016 thôn Hoàng Mậu, Phú Bật đã hoàn thành. UBND xã đã làm hồ sơ đề nghị công nhận 2 thôn Văn Khôi và Đội Chung đạt thôn kiểu mâu năm 2017. Mô hình cải cách hành chính được quan tâm đầu . UBND xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, kinh phí thc hiện và đã đầu tư gần 200 triệu đồng đưa vào thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, đề nghị huyện công nhận mô hình cải cách hành chính một cửa năm 2017.

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả thực hiện cũng như các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bích- Ủy viên Ban Thường vụ- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, ghi nhận những kết quả mà Đông Phú đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Đông Phú cần chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các thôn còn lại hoàn thành các tiêu chí để đạt thôn kiểu mẫu, phấn đấu năm 2018 xã Đông Phú đạt xã kiểu mẫu.

PV: Nhàn- Cường