HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Lịch tiếp dân

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
25/3/2024
Thứ ba
26/3/2024
Thứ tư
27/3/2024
Thứ năm
28/3/2024
Thứ sáu
29/3/2024
Thứ bảy
30/3/2024
Chủ nhật
31/3/2024