HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Lịch làm việc của UBND Huyện/Thị

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
1/1/2024
.Nghỉ Tết dương lịch năm 2024..
Thứ ba
2/1/2024
8h00Lãnh đạo huyện đi kiểm tra các công tác phòng, chống dịch tình hình sản xuất tại cơ sởTại cơ sở
14h00Họp trực UBND huyệnHT tầng 2Trực UBND
Thứ tư
3/1/2024
8h00Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2024Tại TT Hội nghịTT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện
14h00Họp Trực Huyện ủyHT HUTT Huyện ủy, VP
Thứ năm
4/1/2024
8h00Tổng kết các ngành khối Văn hóa – xã hội năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024.Tại TT Hội nghị
14h00Lãnh đạo huyện đi kiểm tra các công tác phòng, chống dịch tình hình sản xuất tại cơ sởTại cơ sở
Thứ sáu
5/1/2024
8h00Tổng kết các ngành khối Nội chính – Tham mưu tổng hợp năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024HT tầng 2
14h00Lãnh đạo huyện đi kiểm tra các công tác phòng, chống dịch tình hình sản xuất tại cơ sởTại cơ sở
Thứ bảy
6/1/2024
8h00Lãnh đạo huyện đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dựTại cơ sởLãnh đạo huyện
8h00Ban QLDA đi GPMB các dự ánTại cơ sởBan QLDA
14h00Lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn đi kiểm tra Xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã, thị trấnTại cơ sởPCT Kinh tế
Chủ nhật
7/1/2024
8h00Lãnh đạo huyện đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự ánTại cơ sởLãnh đạo huyện
8h00Ban QLDA đi GPMB các dự ánTại cơ sởBan QLDA
14h00Lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn đi kiểm tra Xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã, thị trấnTại cơ sởPCT Kinh tế