HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Tổng mặt bằng xây dựng tỉ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn phía Tây tỉnh lộ 517 xã Đông Thinh huyện Đông Sơn

Đăng lúc: 23/08/2021 (GMT+7)
100%
Print