HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Sơn phối hợp triển khai cho vay vốn đối với lao động mất việc trong các doanh nghiệp.

Đăng lúc: 27/03/2023 (GMT+7)
100%
Print

Thực hiện công văn 880/UBND-VX ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ người lao động mất việc làm, ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đông Sơn đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện để tiếp nhận danh sách người lao động mất việc làm được UBND cấp huyện phê duyệt.Đăng ngày 17 - 03 - 2023

Page Content

Thực hiện công văn 880/UBND-VX ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ người lao động mất việc làm, ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đông Sơn đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện để tiếp nhận danh sách người lao động mất việc làm được UBND cấp huyện phê duyệt. 

CS1.jpg

Để thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi, ưu tiên hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trong doanh nghiệp được vay vốn tự tạo việc làm thông qua hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm, NHCSXH huyện đã trực tiếp làm việc với UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát người lao động tại địa phương bị mất việc làm, thiếu việc làm tạm thời, có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm. Đặc biệt quan tâm đối với người lao động bị mất việc làm hoặc có việc làm không ổn định trở về từ các tỉnh phía Nam, phía Bắc trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão được tiếp cận tìm kiếm việc làm tại địa phương và đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi trên các đài phát thanh huyện, công khai tại điểm giao dịch của NHCSXH tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Sau khi tiếp nhận danh sách người lao động mất việc làm, NHCSXH huyện tổ chức rà soát đối tượng thụ hưởng, đảm bảo người lao động có nhu cầu, đúng đối tượng, đủ điều kiện sẽ được vay vốn tại NHCSXH để tự tạo việc làm. Hướng dẫn người lao động mất việc làm trong các doanh nghiệp lập dự án vay vốn, phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, cho vay và thu hồi nợ theo quy định. Ngoài ra, NHCSXH huyện Đông Sơn tập trung huy động nguồn lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người lao động. Định kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay theo quy định.

CS2.jpg

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt 263.076 triệu đồng, với 6.349  khách hàng đang vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách được NHCSXH tập trung đầu tư cho vay để giúp 2.353 hộ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống và thoát nghèo bền vững. NHCSXH huyện Đông Sơn đã và đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách cho vay, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động mất việc làm, thiếu việc làm được vay vốn tự tạo ra việc làm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động có thu nhập và ổn định đời sống.

                                                                                             Thực hiện : Kim Oanh