HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông thuộc tiểu dự án giảm nghèo về thông tin năm 2023.

Đăng lúc: 13/11/2023 (GMT+7)
100%
Print

Ngày 11/11, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông thuộc tiểu dự án giảm nghèo về thông tin năm 2023.

 

Dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn có đồng chí Lê Văn Trung- Phó Trưởng Phòng Tổng hợp- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phương Thảo- Phó Trưởng phòng thời sự- Đài PT- TH Thanh Hóa. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Hồng Quang- Ủy viên Ban thường vụ- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và thông tin; đại diện lãnh đạo Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện; Công an huyện; đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

 

Trong thời gian 01 ngày, các đồng chí là lãnh đạo, công chức VH-XH các xã, thị trấn, người hoạt động không chuyên trách Đài truyền thanh các xã, thị trấn; Cộng tác viên thông tin và tuyên truyền các thôn, tổ dân phố ( Trưởng thôn, khu phố,Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố,…). … được truyền đạt các nội dung: truyền đạt các nội dung: Về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo về thông tin và truyền thông thuộc tiểu dự án giảm nghèo thông tin năm 2023; Tuyên truyền, cảnh báo những hành vi trên không gian mạng; Kỹ năng biên soạn, biên tập tin, bài, sản xuất nội dung chương trình cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; Hướng dẫn kỹ năng, kỹ thuật về vận hành hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông.

Đồng chí Lê Văn Trung- Phó Trưởng Phòng Tổng hợp- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung: Về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo về thông tin và truyền thông thuộc tiểu dự án giảm nghèo thông tin năm 2023.

Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thông tin - truyền thông về công tác giảm nghèo cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở trên địa bàn huyện; Từng bước đầu tư xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất về thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị ở các xã trên địa bàn; Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản về thông tin và truyền thông cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo ở cơ sở.

Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh