Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
413
Hôm qua:
1166
Tuần này:
3679
Tháng này:
15161
Tất cả:
1178938

Hội LHPN huyện Đông Sơn tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai bảo vệ môi trường

Ngày 25/07/2017 09:53:06

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa của công tác phòng chống thiên tai, phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội LHPN huyện Đông Sơn đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Với vai trò là thành viên trong Ban chỉ đạo, các cấp Hội cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên điạ bàn huyện dưới nhiều hình thức như: ký cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tập huấn, cấp phát sổ tay tuyên truyền, tờ rơi về biến đổi khí hậu cho cán bộ hội phụ nữ và tuyên truyền viên nòng cốt cấp cơ sở, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích về bảo vệ môi trường tại công sở, các tuyến đường chính, nơi sinh hoạt cộng đồng. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức các hoạt động: Tết trồng cây; hưởng ứng ngày trái đất, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường, ngày đa dạng sinh học …Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, 100% cơ sở Hội đều phát động hội viên làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải quanh nhà, ngoài đồng, giữ vệ sinh nguồn nước, trồng cây xanh, mỗi cơ sở Hội đã đăng ký trồng hoa một tuyến đường nơi công cộng, 100% hội viên tham gia xử lý ách tắc, nạo vét kênh tưới tiêu.
Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trong huyện còn tăng cường đầu tư, xây dựng các mô hình để bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai như thành lập được 23 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình gia đình 5 không, 3 sạch” với 970 thành viên, gắn biển 405 Đoạn đường phụ nữ tự quản, Tuyến đường phụ nữ tự quản. Thực hiện tốt mô hình “Phụ nữ với vệ sinh môi trường”, mô hình “Hạn chế sử dụng túi nilông tại chợ”. Đặc biệt từ năm 2010 đã triển khai thực hiện 21 xã, thị trấn thực hiện mô hình làm phân vi sinh hữu cơ góp phần cải tạo đất, tăng năng suất cây trồng, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, thực hiện Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra” và quỹ vệ sinh quay vòng, vốn vay từ các ngân hàng, các tổ chức phi chính phủ cũng đã hỗ trợ xây dựng 2.152 nhà tiêu bảo đảm tiêu chuẩn (tổng trị giá 1.329 tỉ đồng).
Cùng với việctriển khai mô hình, hội viên phụ nữ huyện Đông Sơn còn tích cực vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu như mô hình “Sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn do phụ nữ làm chủ” của các xã Đông Hòa, Đông Văn, Đông Tiến, mô hình chuyển đổi vùng đất cằn cỗi sang trồng cây dược liệu của Hội LHPN xã Đông Hoàng, trồng cam vinh tại xã Đông Minh, Đông Nam, thanh long ruột đỏ của hội viên xã Đông Phú….
Thời gian tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Đông Sơn tiếp tục đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường vào các chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xếp loại phong trào của các cơ sở hội. Đồng thời lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu vào nội dung sinh hoạt của hội LHPN cơ sở gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.


Cao Hiền

Hội LHPN huyện Đông Sơn tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai bảo vệ môi trường

Đăng lúc: 25/07/2017 09:53:06 (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa của công tác phòng chống thiên tai, phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội LHPN huyện Đông Sơn đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Với vai trò là thành viên trong Ban chỉ đạo, các cấp Hội cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên điạ bàn huyện dưới nhiều hình thức như: ký cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tập huấn, cấp phát sổ tay tuyên truyền, tờ rơi về biến đổi khí hậu cho cán bộ hội phụ nữ và tuyên truyền viên nòng cốt cấp cơ sở, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích về bảo vệ môi trường tại công sở, các tuyến đường chính, nơi sinh hoạt cộng đồng. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức các hoạt động: Tết trồng cây; hưởng ứng ngày trái đất, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường, ngày đa dạng sinh học …Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, 100% cơ sở Hội đều phát động hội viên làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải quanh nhà, ngoài đồng, giữ vệ sinh nguồn nước, trồng cây xanh, mỗi cơ sở Hội đã đăng ký trồng hoa một tuyến đường nơi công cộng, 100% hội viên tham gia xử lý ách tắc, nạo vét kênh tưới tiêu.
Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trong huyện còn tăng cường đầu tư, xây dựng các mô hình để bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai như thành lập được 23 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình gia đình 5 không, 3 sạch” với 970 thành viên, gắn biển 405 Đoạn đường phụ nữ tự quản, Tuyến đường phụ nữ tự quản. Thực hiện tốt mô hình “Phụ nữ với vệ sinh môi trường”, mô hình “Hạn chế sử dụng túi nilông tại chợ”. Đặc biệt từ năm 2010 đã triển khai thực hiện 21 xã, thị trấn thực hiện mô hình làm phân vi sinh hữu cơ góp phần cải tạo đất, tăng năng suất cây trồng, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, thực hiện Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra” và quỹ vệ sinh quay vòng, vốn vay từ các ngân hàng, các tổ chức phi chính phủ cũng đã hỗ trợ xây dựng 2.152 nhà tiêu bảo đảm tiêu chuẩn (tổng trị giá 1.329 tỉ đồng).
Cùng với việctriển khai mô hình, hội viên phụ nữ huyện Đông Sơn còn tích cực vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu như mô hình “Sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn do phụ nữ làm chủ” của các xã Đông Hòa, Đông Văn, Đông Tiến, mô hình chuyển đổi vùng đất cằn cỗi sang trồng cây dược liệu của Hội LHPN xã Đông Hoàng, trồng cam vinh tại xã Đông Minh, Đông Nam, thanh long ruột đỏ của hội viên xã Đông Phú….
Thời gian tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Đông Sơn tiếp tục đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường vào các chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xếp loại phong trào của các cơ sở hội. Đồng thời lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu vào nội dung sinh hoạt của hội LHPN cơ sở gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.


Cao Hiền