HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Về việc tham gia ý kiến và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đath chuâne NTM nâng cao năm 2023 xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn

Đăng lúc: 05/09/2023 (GMT+7)
100%
Print