HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Đông Sơn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Đăng lúc: 28/10/2021 (GMT+7)
100%
Print

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Đông Sơn đã triển khai hưởng ứng, thực hiện ngày pháp luật với nhiều hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

          Để triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật, UBND huyện Đông Sơn đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 13/10/2021 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện, đồng thời, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai đầy đủ nội dung, tinh thần của Ngày Pháp luật.

Một số thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, luật cư trú, Luật bảo vệ môi trường…Công an huyện huy động cán bộ, chiến sĩ phát tờ rơi, lồng ghép việc tuyên truyền thông điểm 5K Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19 gắn với các quy định về trật tự, an toàn giao thông, các mức xử phạt với hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện tích cực tuyên truyền các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn

 kiến thức pháp luật về quản lý nhà nước cho thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, thông qua nhiều hình thức, như: Tổ chức 02 hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tuyên truyền, phổ biến các luật mới cho tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở; cấp phát miễn phí gần 2000 tờ gấp có nội dung tuyên truyền các quy định của pháp luật về các chế độ, chính sách cho người lao động, người gặp khó khăn, các quy định mới liên quan đến phòng, chống dịch bệnh covid, các chế tài xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này; đăng tải 06 tin bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật  các chính sách pháp luật mới trong chuyên mục “Pháp luật và đời sống”; đăng tải trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn 52 tin bài với thời lượng 10-15 phút; tham gia đạt giải 3 cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” do UBND tỉnh tổ chức; phối hợp với Hội Nông dân huyện ra mắt câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại xã Đông Thịnh.

 

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật xã Đông Thịnh

Bên cạnh đó hoạt động khác như treo băng rôn, khẩu hiệu là một hình thức tuyên truyền được tất cả các cơ quan, UBND các xã, thị trấn lựa chọn. UBND huyện đã làm 10 hộp tin, pa nô tuyên truyền, các đơn vị treo 40 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật tại trụ sở làm việc và các tuyến đường chính, khu trung tâm, địa điểm công cộng.

Hệ thống pa-nô, băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường chính trên địa bàn huyện

 

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện Đông Sơn từng bước trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; giáo dục ý thức tự giác học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương; từng bước đưa công tác PBGDPL trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của các cơ quan, tổ chức./.

Phòng tư pháp - UBND huyện