HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Sáng ngày 08/07/2019, Hội Luật gia huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đăng lúc: 18/07/2019 (GMT+7)
100%
Print

Sáng ngày 08/07/2019, Hội Luật gia huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện Đông Sơn đã triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội I đề ra. Công tác củng cố, phát triển tổ chức hội được thực hiện có hiệu quả. Hội đã kết nạp được 102 hội viên, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội. Nhiều hoạt động công tác hội chuyển biến tích cực, đặc biệt trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. 5 năm qua, Hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật lớn như Hiến pháp (sửa đổi), luật đất đai (sửa đổi), Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi)...  Các cấp hội đã tham gia đóng góp hơn 50 văn bản quy phạm và có tính quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; tổ chức 9 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật cho hơn 1.000 lượt người tham dự; tư vấn trực tiếp tại văn phòng, qua điện thoại...  hơn 115 vụ việc, cho hơn 235 lượt tổ chức và cá nhân. Từ năm 2015 đến nay, Hội đã tư vấn trên sóng phát thanh của Đài truyền thanh- Truyền hình huyện hơn 180 vụ việc, với 190 lần phát sóng, thời lượng 224 giờ. Công tác hòa giải ở cơ sở cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận, hàng năm đã phối hợp thực hiện tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải thành hơn 200 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong nhân dân, góp phần gìn giữ đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Với những kết quả đạt được, Hội Luật gia huyện Đông Sơn liên tục được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh hội Luật gia Thanh Hóa tặng bằng khen, giấy khen và nhiều tập thể, cá nhân khác được các cấp Hội Luật gia và Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Luật gia huyện Đông Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; bám sát và phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.... 

Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Đông Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Đông Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

                                                   PV: Thanh Nhàn- Mạnh Cường