HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Đền thờ cụ Phan Độc Giác – xã Đông Hoàng- Di tích cấp tỉnh

Đăng lúc: 26/05/2015 (GMT+7)
100%
Print

Tại làng cẩm Tú xã Đông Hoàng ngày nay có Đền thờ cụ Phan Độc Giác- Người có công giúp dân, giúp nước chống giặc ngoại xâm. Đền thờ hiện nay còn lưu giữ một lư hương bằng đồng thời trần, một mũ quan và 21 đạo sắc phong.

 Theo Thần Phả Phúc Thần Trại Hoàng Đường, cụ Phan Độc Giác lúc mới sinh ra đã có dáng vóc khác thường, mắt sáng như ngọc, môi đỏ như son, hàm én hất ngược, lưỡng quyền cao, trên đầu có một sừng thịt, tiếng nói như chuông, người cao lớn khác thường, mới ở tuổi niên thiếu mà ông đã văn tự tinh thông, võ nghệ siêu quần. Do vậy dân chúng trại Hoàng Đường và vùng lân cận đều tôn thờ và gọi ông là Thần Tướng. Khi đất nước có giặc Chiêm Thành đến xâm lược, ông được Triều đình nhà Lý giao cho nhiệm vụ đánh đưổi giặc Chiêm Thành giữ vững bờ cõi giang sơn, ông đã lập được nhiều chiến công vang dội, tiêu diệt hàng nghìn tên giặc Chiêm Thành, bắt được tướng giặc đem về dâng vua và được thưởng nhiều tiền, vàng, bạc…Số tiền vàng, bạc vua ban, ông chia hết cho nhân dân. Đất nước thanh bình, ông được vua Lý mời về làm quan. Làm quan được 10 năm, đất nước lại có giặc xâm lăng, ông cùng binh sỹ xông pha chiến trận nhằm bảo vệ đất nước.

Ông mất ngày 10-3 âm lịch. Ghi nhớ công trạng của tướng quân Phan Độc Giác, Nhà vua cho lập đền thờ ông tại làng Cẩm Tú- xã Đông Hoàng trên diện tích 2000m2.

Từ đó cứ vào ngày 10- 3 âm lịch hàng năm, tưởng nhớ công lao to lớn của cụ Phan Độc Giác-  Người có công giúp dân, giúp nước, chống giặc ngoại xâm. Nhân dân làng Cẩm Tú và nhân dân ở các vùng miền lại trở về đền thờ Cụ Phan Độc Giác để làm lễ giỗ cụ .

Từ những tư liệu về cụ Phan Độc Giác còn lưu giữ lại trong sử sách, cho thấy việc bảo tồn và phát huy những giá trị nhân văn của danh nhân Phan Độc Giác và nơi thờ tự ông là một thuần phong mỹ tục, nét văn hoá truyền thống của các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. 

                                         

                                                                                            Minh Ánh