HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Công ty cổ phần trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 04/04/2016 (GMT+7)
100%
Print

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH ĐA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vệ
Địa chỉ: Khu công nghiệp và làng nghề Đông Tiến, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tuấn
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH LONG ALPHA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: SN 58B khối 5, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HOÀNG LONG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hợp
Địa chỉ: Phố Nhuệ Sâm, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Bá Vũ
Địa chỉ: Nhà ông Lê Bá Vũ, đội 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & XÂY DỰNG MẠNH TOÀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quyên
Địa chỉ: Số 73 cụm 1, khối 6, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ NÔNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Phong Sắc
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Phương, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HTC VIỆT NAM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Thắng
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LONG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Huy Luận
Địa chỉ: Số nhà 95, khối 5, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN HƯNG GB

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Như
Địa chỉ: Số 18, Khối 3, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIỆN QUANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Quang Ninh
Địa chỉ: SN 96B, khối 3, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH QUANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Huy Năm
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đông Tiến, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH TST

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Trung
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NAM KHÁNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Việt, số 144, khối 6, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THẮNG ĐẠT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Nhà bà Đỗ Thị Thanh Tâm, Thôn 3 Đại Đồng, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BẮC MIỀN TRUNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Đình Quyền
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đình Quyền, khối 2, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÉP PHÚ THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Trung Thành
Địa chỉ: Đội 2, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC MINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phuẵng Quang Nghênh
Địa chỉ: Số nhà 88, khối 6, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÔNG SƠN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lưu Trọng Mạnh
Địa chỉ: Thôn Yên Doãn 2, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BIỂN ĐÔNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Viên Khê, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hóa
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Hóa, đội 3, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ 7

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Doãn Văn Hà
Địa chỉ: Đội 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH MINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Giang
Địa chỉ: Đội 7, thôn Viên Khê, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VINASEAN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Kiên
Địa chỉ: Đội 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN DŨNG MINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Thoa
Địa chỉ: SN 58A, khối phố 1, thị trấn Rừng Thông, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Mậu Dũng
Địa chỉ: Số nhà 78, khối 6, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHÂU PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Lương
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Hậu, số 131, khối 6, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG AN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: Nhà ông Thiều Văn Chiến, thôn Triệu Tiền, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO KHUÊ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Chúc
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Hùng, thôn 9, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THỰC NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG MINH CHÂU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hưng
Địa chỉ: Số 77, khối 5, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM VIỆT MỸ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Văn Thanh
Địa chỉ: Đội 7 xóm Thọ, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hải
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Hưng, Khối 3, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CP ĐT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thành
Địa chỉ: Thôn Tân Chính, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá