HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 04/04/2016 (GMT+7)
100%
Print

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN HIÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Số 147, khối 3, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÚC DUNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Dung
Địa chỉ: Thôn Văn Thắng, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI HOÀNG SƠN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhạn
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NHẬT SƠN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hồ Đắc Quốc Dũng
Địa chỉ: Số 80A Khối 1, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM BẢO NGỌC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Thiều Thị Hồng
Địa chỉ: Đội 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai
Địa chỉ: Nhà ông Lê Duy Cường đội 1, xóm Hoa, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THAO HẰNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thao
Địa chỉ: Đội 6, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX & DVTM HỒNG THÁI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thái
Địa chỉ: Thôn Tân Chính, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM HOA TH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh
Địa chỉ: SN 101, khối 6, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY KHÁNH ĐS

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phương
Địa chỉ: Xóm Hạnh, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thành
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Đức Bình, thôn 2, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THANH THỦY TH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: 111A Khối 6, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ NHÀ NGHỈ ĂN UỐNG MAI LÂM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hiền, Khối 2, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN HẰNG - ĐÔNG SƠN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Quang Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 79B, Khối 5, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC DUY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phương
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đình Minh, Xóm 4, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRANG PHÁT ĐẠT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Hiền, Khối 2, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT ĐÁ HƯNG PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hiền, Khối 2, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT ĐÁ HÙNG MẠNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trương Thị Nguyên
Địa chỉ: Thôn Toàn Tân, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA CÔNG CƠ KHÍ MINH TỚI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Minh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Anh Tuấn, thôn Phú Bật, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY HOAN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Huy
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đông Tiến, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Xuân
Địa chỉ: Đội 4, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH LAN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thanh
Địa chỉ: Số nhà 168A, Khối 6, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI HÀ HUY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thuần
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Nguyễn, đội 5, thôn Đại Từ, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI HƯNG ĐS

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lan
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN PHƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lại Khắc Phú
Địa chỉ: Đội 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VY NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Hùng, đội 4, thôn Quỳnh Bôi, Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT ĐÁ NGỌC CHÂU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Châu
Địa chỉ: Nhà ông Lê Như Thu, đội 1, Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HIỀN MINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lê
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Chính, thôn Đức Thắng, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN PHÚ NÔNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Kiên
Địa chỉ: Số nhà 06B, khối 4, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Trung Biên
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Cường, Đội 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Sử
Địa chỉ: Nhà ông Lê Ngọc Sử, thôn Cầu Liêm, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Trung Biên
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Cường, Đội 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI HÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải
Địa chỉ: Đội 3, thôn Đại Từ, xã Đông Thịnh, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG TỨ LINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thuỷ
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thúy, Xóm 5, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH HUỆ AN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Đình Huệ
Địa chỉ: Xóm 2, xã Đông Quang, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THU THẢO

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nhung
Địa chỉ: Số nhà 96, khối 4, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THIỆN SƠN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Văn Ánh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Tám, Xóm 7, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀ MAI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Quý Hoà
Địa chỉ: Nhà ông Lê Duy Công, Thôn Đức Thắng, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG THẢO

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thảo, khối 4, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH TÁM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bình
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Viết Bình, Đội 5, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA HẢI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hoa
Địa chỉ: Số nhà 42B, Khối 1, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM THÚY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tâm
Địa chỉ: Đội 3, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN BÌNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thiều Yên
Địa chỉ: Nhà ông Đàm Văn Nguyên, đội 2, xóm Vinh Quang, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN TÂM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Văn Tiến
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Hoa, xóm Thắng, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI NGA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Bá Hải
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hưng Trí, Đội 1 Đà Ninh, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG HẢI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hồ
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Thắng, Xóm 5, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG HƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Phương
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Thu, Thôn Đức Thắng, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN TUẤN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: SN 100B, khối 1, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG LINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giáp
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Chính, Thôn Đức Thắng, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VINH QUANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Luận
Địa chỉ: Xóm Hạnh, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁCH BÌNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bình
Địa chỉ: Nhà ông Thiều Sỹ Thắng, Đội 3, Thôn Yên Trường, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI LỢI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Bá Lợi
Địa chỉ: Nhà ông Doãn Trọng Huân, Thôn 3, Đại Từ, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Tạ, thôn 5, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG LÝ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Duy Dung
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Thịnh Trị, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN DŨNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Lưu Mến, Đội 6, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH PHƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Phương
Địa chỉ: Thôn Chiếu Thượng, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Thị Chinh
Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỲNH PHƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Quỳnh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Quyết, Đội 11, Thôn Toàn Tân, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÔNG TIẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Sáu
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Sáu, thôn Toàn Tân, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH ĐÌNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lại Thị Khánh
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG ĐÀM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Đàm
Địa chỉ: Số nhà 08 khối 6, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH TÀI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quyền
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Trọng Tới, số nhà 53 khối 5, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀO BÌNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Bình
Địa chỉ: SN 69 khối 5, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN HÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Như Tuấn
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đông Tiến, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Số nhà 119, khối 3, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC MINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thu Chung
Địa chỉ: Số nhà 85-khối 6, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TUẤN LINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Năng
Địa chỉ: Xóm Nga, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ÁNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hảo
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Ngọc, xóm Thịnh Trị, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chiến
Địa chỉ: Nhà ông Lại Khắc Phú, đội 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN MINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Minh
Địa chỉ: Khối 6, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUYỀN QUÝ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Đình Quý
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng An, Xóm 7, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Choang
Địa chỉ: Cầu Thiều, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN MINH - PT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 133, khối 3, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ẤN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ấn
Địa chỉ: Đội 5, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Tạ, thôn 5, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG LÝ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Duy Dung
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Thịnh Trị, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN DŨNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Lưu Mến, Đội 6, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN PHƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lại Khắc Phú
Địa chỉ: Đội 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI NINH HƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Thiều Văn Ninh
Địa chỉ: Nhà ông Thiều Quang Cừ, đội 2, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá