HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Các Đ/c Lãnh Đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện các phòng, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã đến tặng hoa và chúc mừng tập thể CBVC TTVHTTTT và DL huyện Đông Sơn nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024)

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%
Print

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện các phòng, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã đến tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn.

 

Thay mặt cán bộ, viên chức, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch Đông Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Ly - Giám đốc Trung tâm cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện các phòng, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã dành cho Trung tâm những tình cảm và sự tin tưởng đến đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm. Đây là động lực khích lệ đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Sơn./

Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện các phòng, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã đến tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn.

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện: Thu Hương-Tổ quay phim