HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Đông Sơn thực hiện hiệu quả nguồn tín dụng chính sách theo Chỉ thị số 40-CT/TW

Đăng lúc: 11/06/2024 (GMT+7)
100%
Print

Gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và gần 4 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đông Sơn.

Phiên họp thường kỳ của Ban đại diện HĐQT do đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì.

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo đúng theo tinh thần, chủ trương của Đảng, Chính phủ là “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương.

Giao ban giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị, xã hội cấp huyện nhận ủy thác

Với phương thức “giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đông Sơn và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 158 tổ Tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, tổ dân phố trên đia bàn huyện; trong đó Hội Nông dân có 64 tổ; Hội Phụ nữ có 62 tổ; Hội CCB có 20 tổ; Đoàn Thanh niên có 12 tổ;  đồng thời, tổ chức giao dịch tại 14 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn.

NHCSXH huyện tổ chức giao dịch tại điểm giao dịch xã, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và các dịch vụ tài chính ngân hàng ngay tại cơ sở.

 

Để thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị 40 và Kết luận số 06, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện; Phòng giao dịch NHCSXH huyện; các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác các cấp đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, kế hoạch kiểm tra nội bộ; kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác; trong đó, luôn chú trọng đến nội dung kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, trọng tâm là nâng cao chất lượng quản lý vốn vay tín dụng chính sách tại cấp xã; tăng cường nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; chỉ đạo các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương thường xuyên điều tra, rà soát, thống kê danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có thu nhập trung bình phát sinh để NHCSXH làm cơ sở cho vay.

 

NHCSXH huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm phối hợp thực hiện tín dụng chính sách

Trong 10 năm qua Ban đại diện HĐQT, NHCSXH huyện và các tổ chức CT-XH đã thực hiện kiểm tra, giám sát được 15 lượt NHCSXH cấp huyện; 170 lượt cấp xã; 1.680 Tổ vay vốn và 14.520 lượt khách hàng vay vốn.

Các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, thông qua việc lồng ghép hoạt động tín dụng với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức chính trị xã hội  huyện kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác

Đến ngày 31/5/2024, tổng nguồn vốn 296.476 triệu đồng trong đó: Nguồn vốn cân đối từ TW đạt 134.588 triệu đồng; Nguồn vốn huy động được cấp bù lãi suất đạt 132.834 triệu đồng; Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 29.054 triệu đồng, trong đó vốn nhận ủy thác của UBND huyện là 7.107 triệu đồng. Có 958 khách hàng vay vốn ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 1.365 khách hàng vay vốn giải quyết việc làm theo; 5.234 khách hàng vay vốn xây mới và cải tạo được 10.468 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 61 khách hàng vay vốn nhà ở xã hội theo NĐ số 100/NĐ-CP; 253 khách hàng vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

Cán bộ NHCSXH kiểm tra sử dụng vốn

 

Nguồn vốn cho vay ưu đãi thông qua NHCSXH đã khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở nông thôn; thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo, đời sống nhân dân được nâng lên, từ đó tác động tích cực nâng cao đời sống văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước…

Kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá để tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, cùng với sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng và gặt hái những thành tựu trên các lĩnh vực, 6 năm liên tục từ năm 2018-2023, Đảng bộ huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  là huyện dẫn đầu trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với 73/85 thôn NTM kiểu mẫu; 9/13 xã NTM nâng cao; 4/13 xã NTM kiểu mẫu; Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Sơn đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục sự nghiệp xây dựng Đông Sơn sớm trở thành huyện kiểu mẫu, để cùng với các huyện, thị, thành phố từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, theo tinh thần Nghị Quyết 58 của Bộ Chính trị, đưa Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi./.

Thực hiện: Lê Thị Thúy, Phó Giám đốc NHCSXH huyện Đông Sơn