HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Hội nghị triển khai công tác cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Hạ tầng khu dân cư Đồng Nhưng, thị trấn Rừng Thông và xã Đông Tiến, khu A, B, C, D, E.

Đăng lúc: 20/06/2024 (GMT+7)
100%
Print

Sáng 17/6, đông chí Nguyễn Hồng Quang-Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện chủ trì Hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng khu dân cư Đồng Nhưng, thị trấn Rừng Thông và xã Đông Tiến, khu A, B, C, D, E. Cùng dự có các thành viên Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện; Chủ tịch UBND xã Đông Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Rừng Thông.

 

Đến thời điểm này, các hộ dân có đất thu hồi thuộc pham vi dự án Hạ tầng khu dân cư Đồng Nhưng, thị trấn Rừng Thông và xã Đông Tiến, khu A, B, C, D, E đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án của Nhà nước chiếm 98%. Tuy nhiên, vẫn còn 8 hộ chưa phối hợp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Trong đó, có 6 hộ ở xã Đông Tiến gồm: hộ ông Nguyễn Bá Khương; Tống Văn Chung; Nguyễn Bá Mẫn; bà Nguyễn Thị Lịch; ông Phạm Bá Lâm; Thiều Phụ Đương. 02 hộ ở thị trấn Rừng Thông gồm: hộ ông Đặng Văn Xứng; ông Nguyễn Hữu Hải.

Theo đó, phương án được xây dựng để tổ chức thực hiện đã chỉ rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vị, thành phần, lực lượng, phương tiện tham gia cưỡng chế. Trên cơ sở phương án đã được xây dựng các thành phần trong Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện đã tham gia thảo luận, bổ sung, đề xuất một số giải pháp, phương án trong tổ chức thực hiện cưỡng chế đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, đúng chính sách, chế độ và trình tự thủ tục quy định. 

Đông chí Nguyễn Hồng Quang-Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện chủ trì Hội nghị.

 

Để việc tổ chức triển khai phương án cưỡng chế đảm bảo đúng, mục đích yêu cầu đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quang-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện yêu cầu các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của huyện và thị trấn Rừng Thông, xã Đông Tiến căn cứ vào phương án cưỡng chế của huyện để xây dựng phương án cụ thể ; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, lực lượng tham gia cưỡng chế; phối hợp tốt giữa các lực lượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm; dự kiến một số tình huống có thể xảy ra và biện pháp giải quyết. Quá trình thực hiện cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo an toàn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau cưỡng chế. Theo kế hoạch thời gian cưỡng chế vào sáng 20/6/2024. Do vậy từ nay đến ngày thực hiện cưỡng chế, Ban cưỡng chế huyện và xã, thị trấn tiếp tục gặp gỡ 8 hộ này để tuyên truyền, vận động các hộ nhận tiền đền bù, bàn giao đất trước khi bị cưỡng chế thu hồi đất./.

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh