HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội của Hội liên hiệp phụ nữ xã Đông Khê

Đăng lúc: 31/05/2024 (GMT+7)
100%
Print

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ, được sự quan tâm của lãnh, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) cấp trên, sự phối hợp của các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, Hội LHPN xã Đông khê đã đoàn kết, tập trung sức mạnh trí tuệ tập thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng mới nhiều mô hình hoạt động thiết thực, phát động nhiều phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc… góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội.

 

Qua đó đã hoàn thành 8/11 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

          Cụ thể, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả các Đề án, chương trình trọng tâm; phong trào thi đua “ Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, hội viên phụ nữ luôn được hội chú trọng thực hiện theo hướng linh hoạt, ngắn gọn, súc tích, dễ thuộc, dễ nhớ. Cán bộ hội viên thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, chính sách, pháp luật, giới và bình đẳng giới, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, phòng chống tệ nạn xã hội.

          Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “5 có, 3 sạch” gắn với thực hiện nâng cao các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được đông đảo chị em hưởng ứng. 9/9 chi hội tích cực tham gia hưởng ứng thông qua việc thực hiện các mô hình, chương trình. Toàn xã có 19 mô hình. Hội đã thực hiện hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT với tổng dư nợ hơn 38 tỷ đồng cho hội viên vay khó khăn vay phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Hướng đến nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế…

Phát huy kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Đông Khê tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Coi trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua khen thưởng. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; đa dạng hóa các mô hình thu hút, phát triển hội viên; phối hợp với các ngành, các cấp, đơn vị đồng hành cùng phụ nữ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN, nâng cao chất lượng hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của xã nhà. 

Thực hiện: Thanh Nhàn