HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Đông Sơn: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng lúc: 14/10/2015 (GMT+7)
100%
Print

Sáng 8/10/2015, Huyện ủy Đông Sơn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có các đồng chí trong thường vụ huyện uỷ, các đồng chí Uỷ viên BCH huyện ủy khóa XXIV cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; 4 chương trình trọng tâm và 3 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phấn đấu đến năm 2018 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và sớm trở thành một trong những huyện đứng đầu toàn tỉnh.
Để thực hiện mục tiêu đề ra, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020  17,5%/năm; Sản lượng lương thực bình quân hàng năm giữ ổn định 52.500 tấn; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 54,5 triệu đồng;  Tỷ lệ dân số đô thị năm 2020 đạt 32% trở lên; Số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm đạt 10.000 người trở lên, trong đó xuất khẩu lao động đạt 3.200 lao động trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5-2%; Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu đến năm 2020 đạt trên 30%; Bình quân hàng năm có trên 45% tổ chức, cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp mới 120 đảng viên trở lên.
Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; quán triệt, triển khai Nghị quyết và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghe trình bày một số nội dung cốt lõi của Chương trình phát triển hạ tầng nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chương trình phát triển đô thị và chương trình xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tại các địa phương, cơ sở và một số nội dung quan trọng khác.
Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của nội dung được đề cập trong Nghị quyết. Qua đó, các ngành, địa phương phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.
                                                                    Thu Hương