HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2023 đối với xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 13/06/2023 (GMT+7)
100%
Print

Kích vào linh dưới để xem chi tiết :