HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 13/06/2023 (GMT+7)
100%
Print

Kích vào linh dưới để xem chi tiết :