HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

V/v tham gia ý kiến và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Đông Thịnh.

Đăng lúc: 28/11/2023 (GMT+7)
100%
Print