Truy cập

Hôm nay:
2720
Hôm qua:
1777
Tuần này:
9387
Tháng này:
57499
Tất cả:
4194305

Xã Đông Thịnh ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Ngày 29/05/2023 08:54:49

Chiều 24-5, xã Đông Thinh đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch chỉ đạo triển khai và kế hoạch xây dựng thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; công bố quyết định thành lập Ban Điều hành mô hình với 15 thành viên; thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình và thông qua Quyết định thành cập Ban tổ chức Hội thi “Cán bộ thôn với công tác dân vận chính quyền”.

Ra mắt Ban Điều hành mô hình.

Nội dung thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Đông Thịnh là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXX và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công chức UBND xã Đông Thịnh ký cam kết thi đua thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023.

 

Tại hội nghị, Ban Điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 của xã Đông Thịnh đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Các đại biểu tham dự hội nghị đã chứng kiến cán bộ, công chức UBND xã Đông Thịnh ký cam kết thi đua thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023./. 

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh

  

Xã Đông Thịnh ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Đăng lúc: 29/05/2023 08:54:49 (GMT+7)

Chiều 24-5, xã Đông Thinh đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch chỉ đạo triển khai và kế hoạch xây dựng thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; công bố quyết định thành lập Ban Điều hành mô hình với 15 thành viên; thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình và thông qua Quyết định thành cập Ban tổ chức Hội thi “Cán bộ thôn với công tác dân vận chính quyền”.

Ra mắt Ban Điều hành mô hình.

Nội dung thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Đông Thịnh là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXX và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công chức UBND xã Đông Thịnh ký cam kết thi đua thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023.

 

Tại hội nghị, Ban Điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 của xã Đông Thịnh đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Các đại biểu tham dự hội nghị đã chứng kiến cán bộ, công chức UBND xã Đông Thịnh ký cam kết thi đua thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023./. 

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?