HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Xã Đông Tiến ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Đăng lúc: 18/04/2023 (GMT+7)
100%
Print

Chiều 13-4, xã Đông Tiến đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023.

Ra mắt Ban Điều hành mô hình với 17 thành viên

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Đông Tiến đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023; công bố quyết định thành lập Ban Điều hành mô hình với 17 thành viên; thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình.

 

Theo đó, nội dung thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Đông Tiến là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Tiến lần thứ XXX và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ và các đại biểu về tham dự hội nghị đã chứng kiến cán bộ, công chức UBND và Trưởng công an xã Đông Tiến ký cam kết thi đua thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023./.

 

 

 

Tại hội nghị, Ban Điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 của xã Đông Tiến đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ và các đại biểu về tham dự hội nghị đã chứng kiến cán bộ, công chức UBND và Trưởng công an xã Đông Tiến ký cam kết thi đua thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023./. 

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh