HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo nhanh

Đại biểu HĐND tỉnh tổ số 17 tiếp xúc cử tri huyện Đông Sơn    Đăng 1 năm trước · 148 lượt xem
Đấu giá tài sản    Đăng 1 năm trước · 205 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 1 năm trước · 164 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 1 năm trước · 244 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 1 năm trước · 187 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 1 năm trước · 175 lượt xem
Vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 1 năm trước · 219 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 25/05/2022    Đăng 1 năm trước · 48 lượt xem
Đồng chí BT huyện ủy, CT UBND huyện Lê Trọng Thụ thăm cơ sở sản xuất đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2022.    Đăng 1 năm trước · 134 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản    Đăng 1 năm trước · 236 lượt xem
Kết quả xét tuyển dụng viên chức BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn    Đăng 1 năm trước · 672 lượt xem
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại BQLDAĐTXD huyện Đông Sơn    Đăng 1 năm trước · 304 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản    Đăng 1 năm trước · 215 lượt xem
Về việc thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra,sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại BQLDA - ĐTXD huyện Đông Sơn    Đăng 1 năm trước · 297 lượt xem
Nôi dung kiến thức ôn tập dự xét tuyển vòng 2, kỳ thi xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn    Đăng 2 năm trước · 431 lượt xem
Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Đông Sơn năm 2022    Đăng 2 năm trước · 167 lượt xem
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn - Thanh Hoá    Đăng 2 năm trước · 510 lượt xem
Về việc phê duyệt dự toán vật tư thu hồi công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Vèn, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; Hạng mục: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB    Đăng 2 năm trước · 293 lượt xem
Về việc giải thể hợp tác xã ( Lần 3)    Đăng 2 năm trước · 223 lượt xem
Thành lập tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà/ nơi lưu trú cấp huyện    Đăng 2 năm trước · 284 lượt xem
Kết quả xét tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện Đông Sơn    Đăng 2 năm trước · 839 lượt xem
Công ty CP thương mại Sao Khuê tổ chức lễ ra quân sản xuất đầu xuân Nhâm Dần 2022    Đăng 2 năm trước · 267 lượt xem
Tuyển dụng viên chức BQLDA đầu tư và xây dựng huyện Đông Sơn năm 2022    Đăng 2 năm trước · 1280 lượt xem
Về việc giải thể hợp tác xã    Đăng 2 năm trước · 360 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 năm trước · 567 lượt xem