HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo nhanh

Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX Nhiệm kỳ 2016-2021    Đăng 7 năm trước · 882 lượt xem
Đông Sơn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa    Đăng 7 năm trước · 1262 lượt xem
Hội Nông dân, Hội CCB sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ huyện uỷ.    Đăng 7 năm trước · 906 lượt xem
Hôị thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2016.    Đăng 7 năm trước · 996 lượt xem
Thị trấn Rừng Thông tổ chức lễ tổng kết hè năm 2016    Đăng 7 năm trước · 1266 lượt xem
Huyện Đông Sơn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ    Đăng 7 năm trước · 1184 lượt xem
Cơ quan chính quyền huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016.    Đăng 7 năm trước · 1615 lượt xem
Đoàn công tác TW hội Nông dân VN thăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi hộ ông Nguyễn Hữu Nhân, thôn 3 xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn    Đăng 7 năm trước · 1138 lượt xem
LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết của Ban thường vụ huyện uỷ.    Đăng 7 năm trước · 739 lượt xem
6 tháng đầu năm, Trạm Khuyến Nông Đông Sơn tổ chức được 35 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.    Đăng 7 năm trước · 972 lượt xem
Huyện Đông Sơn tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015    Đăng 7 năm trước · 895 lượt xem
Hội LHPN huyện sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016    Đăng 7 năm trước · 1001 lượt xem
Xã Đông Nam khánh thành nhà văn hóa đa năng.    Đăng 7 năm trước · 1162 lượt xem
Hội nghị thành lập công đoàn Công ty may Phú Anh.    Đăng 7 năm trước · 928 lượt xem
Hội nghị sơ kết công tác y tế, dân số, lao động thương binh xã hội, văn hoá 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016    Đăng 7 năm trước · 940 lượt xem
Đông Sơn sơ kết công tác Tài nguyên-Môi trường, Kinh tế hạ tầng, nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 2016.    Đăng 7 năm trước · 1124 lượt xem
Công đoàn cơ quan Dân Đảng trao tặng trang thiết bị cho nhà văn hoá thôn Yên Cẩm 1 xã Đông Yên    Đăng 7 năm trước · 1209 lượt xem
Đông Nam gấp rút hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu về đích xã nông thôn mới năm 2016.    Đăng 7 năm trước · 1346 lượt xem
Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đông Sơn vượt khó vươn lên    Đăng 7 năm trước · 2033 lượt xem
Sinh hoạt chuyên đề Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016    Đăng 7 năm trước · 1171 lượt xem
Liên đoàn lao động huyện sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.    Đăng 7 năm trước · 1033 lượt xem
Đại hội đại biểu hội khuyến học huyện Đông Sơn làn thứ IV nhiệm kỳ 2016 - 2021    Đăng 7 năm trước · 1433 lượt xem
Hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Sơn năm 2016    Đăng 7 năm trước · 1125 lượt xem
Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 họp phiên thứ nhất    Đăng 7 năm trước · 868 lượt xem
Kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Rừng Thông khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021    Đăng 7 năm trước · 1311 lượt xem