HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo nhanh

Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01,02 năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.    Đăng 5 năm trước · 730 lượt xem
Hội nông dân huyện tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.    Đăng 5 năm trước · 1127 lượt xem
Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển vào vị trí việc làm nhân viên hành chính kiêm kế toán các trường mầm non và giáo viên tiểu học huyện Đông Sơn    Đăng 5 năm trước · 2608 lượt xem
Về việc tuyển dụng viên chức    Đăng 5 năm trước · 2005 lượt xem
Hội thi tìm hiểu hiến thức an toàn giao thông bậc tiểu học năm học 2018 - 2019    Đăng 5 năm trước · 1219 lượt xem
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn Rừng Thông nhiệm kỳ 2019- 2024    Đăng 5 năm trước · 1172 lượt xem
Hội thi phụ nữ Đông Sơn với an toàn thực phẩm “Vì sức khỏe gia đình và cộng đồng ” năm 2018    Đăng 5 năm trước · 950 lượt xem
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 5 năm trước · 874 lượt xem
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 5 năm trước · 905 lượt xem
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng    Đăng 5 năm trước · 1096 lượt xem
về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 5 năm trước · 753 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 5 năm trước · 795 lượt xem
Về việc chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 5 năm trước · 960 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 5 năm trước · 824 lượt xem
Về việc tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 5 năm trước · 813 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 5 năm trước · 955 lượt xem
Thông báo    Đăng 5 năm trước · 1037 lượt xem
Thông báo về việc đấu giá tài sản    Đăng 5 năm trước · 762 lượt xem
Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 5 năm trước · 824 lượt xem
Hội nghị tuyên truyền đối thoại chính sách BHXH – BHYT    Đăng 5 năm trước · 1471 lượt xem
Về việc triển khai QĐ số 924/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa    Đăng 6 năm trước · 2543 lượt xem
Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển chức danh trưởng công an và chỉ huy trưởng Quân sự các xã, thị trấn năm 2017    Đăng 6 năm trước · 992 lượt xem
Công ty CP bán đấu giá tài sản thanh hoá thông báo bán đấu giá quyền SD đất    Đăng 6 năm trước · 1938 lượt xem
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện Đông Sơn    Đăng 6 năm trước · 304 lượt xem
Huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng    Đăng 6 năm trước · 1235 lượt xem