HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo nhanh

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 7 tháng trước · 0 lượt xem
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 7 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc tham gia ý kiến và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đath chuâne NTM nâng cao năm 2023 xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn    Đăng 7 tháng trước · 0 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 29/08/2023    Đăng 7 tháng trước · 0 lượt xem
Lễ công bố quyết định công nhân thôn Phúc Triền 2, xã Đông Thanh đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.    Đăng 7 tháng trước · 0 lượt xem
Chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh    Đăng 7 tháng trước · 0 lượt xem
Đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 7 tháng trước · 0 lượt xem
Trích lục bản đồ địa chính    Đăng 8 tháng trước · 0 lượt xem
Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hoá    Đăng 8 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 9 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 9 tháng trước · 0 lượt xem
Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Thịnh - huyện Đông Sơn    Đăng 9 tháng trước · 0 lượt xem
Đấu giá quyền Sử dụng đất Các lô đất ở khu dân cư nông thôn Ngọc Lậu ( cạnh khu Nhuệ Sâm) phần phía Đông ,Phía Tây ( MBQH số 3220/QĐ-UBND ngày 07/10/2019) xã Đông Thịnh , huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá    Đăng 9 tháng trước · 0 lượt xem
Tuyển dụng viên chức nành Giáo dục và Đào tạo Huyện Đông Sơn năm 2023    Đăng 10 tháng trước · 0 lượt xem
Thông Báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 10 tháng trước · 0 lượt xem
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 10 tháng trước · 0 lượt xem
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá    Đăng 10 tháng trước · 0 lượt xem
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá    Đăng 10 tháng trước · 0 lượt xem
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2023 đối với xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa    Đăng 10 tháng trước · 0 lượt xem
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN    Đăng 10 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 10 tháng trước · 0 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 25/05/2023    Đăng 10 tháng trước · 0 lượt xem
Công khai kết quả giải quyêt TTHC ngày 10/05/2023    Đăng 11 tháng trước · 0 lượt xem
Đấu giá quyền quyền sử dụng đất    Đăng 1 năm trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 1 năm trước · 0 lượt xem