HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo nhanh

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn    Đăng 2 năm trước · 350 lượt xem
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đông Sơn    Đăng 2 năm trước · 269 lượt xem
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2021    Đăng 2 năm trước · 280 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 năm trước · 226 lượt xem
Nội dung kiến thức ôn tập đối với các thí sinh đủ kiều kiện đăng ký dự xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2021    Đăng 2 năm trước · 206 lượt xem
Nội dung kiến thức ôn tập dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đông Sơn    Đăng 2 năm trước · 202 lượt xem
Nội dung kiến thức ôn tập dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn    Đăng 2 năm trước · 223 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2021    Đăng 2 năm trước · 272 lượt xem
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Đông Sơn    Đăng 2 năm trước · 295 lượt xem
Thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đông Sơn    Đăng 2 năm trước · 255 lượt xem
Thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn    Đăng 2 năm trước · 227 lượt xem
Đấu giá quyền sử dụng đất    Đăng 2 năm trước · 373 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 28/10/2021    Đăng 2 năm trước · 114 lượt xem
Đấu giá tài sản    Đăng 2 năm trước · 288 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 năm trước · 362 lượt xem
Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện Đông Sơn năm 2021    Đăng 2 năm trước · 1779 lượt xem
V/v nộp tiền quyền sử dụng đất    Đăng 2 năm trước · 281 lượt xem
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG SƠN    Đăng 2 năm trước · 227 lượt xem
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG SƠN    Đăng 2 năm trước · 119 lượt xem
UBND huyện Đông Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.    Đăng 2 năm trước · 416 lượt xem
Về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của thôn 6, xã Đông Minh năm 2021    Đăng 2 năm trước · 114 lượt xem
Về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của thôn 5, xã Đông Minh năm 2021    Đăng 2 năm trước · 139 lượt xem
Về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của thôn 4, xã Đông Minh năm 2021    Đăng 2 năm trước · 113 lượt xem
Về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 cho Thôn 1 Đức Thắng, xã Đông Quang    Đăng 2 năm trước · 120 lượt xem
Về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Triệu Xá 1, xã Đông Tiến năm 2021    Đăng 2 năm trước · 116 lượt xem